خرید و فروش باغ ویلا و باغ در شهریار

باغ 1700 متری با 60 متر ویلا

کد ملک: 327 369 بازدید

باغ 1700 متری با 60 متر ویلا

1700 متر باغ

60 متر ویلای 1 خوابه

در کردزار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
700 متر باغ ویلا با 100 متر ویلای بسیار شیک

کد ملک: 326 325 بازدید

700 متر باغ ویلا با 100 متر ویلای بسیار شیک

700 متر باغ

100 متر ویلای با نمای رومی

1 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای نقلی 500 متری با 80 متر در کردزار

کد ملک: 325 796 بازدید

باغ ویلای نقلی 500 متری با 80 متر در کردزار

500 متر باغ

80 متر ویلا یک خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 750 متری با 70 متر ویلا در کردزار

کد ملک: 324 551 بازدید

باغ ویلای 750 متری با 70 متر ویلا در کردزار

750 متر باغ+70 متر ویلای 1 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1200 متری در کردامیر

کد ملک: 323 493 بازدید

باغ ویلای 1200 متری در کردامیر

1200 متر باغ

100 متر ویلا

2 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000متر باغ با 130 متر ویلا در تیسفون

کد ملک: 322 487 بازدید

1000متر باغ با 130 متر ویلا در تیسفون

1000 متر باغ

130 متر ویلای 2 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 600 متری با120 متر ویلا در کردزار

کد ملک: 320 192 بازدید

باغ ویلای 600 متری با120 متر ویلا در کردزار

600 متر باغ+120 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای نقلی شیک625 متری در لم آباد

کد ملک: 319 240 بازدید

باغ ویلای نقلی شیک625 متری در لم آباد

625 متر باغ 

120 متر ویلای 3 خوابه

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری در لم آباد با 75 متر ویلا

کد ملک: 318 251 بازدید

باغ ویلای 1000 متری در لم آباد با 75 متر ویلا

باغ 1000 متری

75 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری در تیسفون

کد ملک: 317 401 بازدید

باغ ویلای 1000 متری در تیسفون

1000 متر باغ

80 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش