خرید و فروش باغ ویلا و باغ در شهریار

باغ ویلای 1200 متری با80 متر ویلا در کهنز

کد ملک: 305 301 بازدید

باغ ویلای 1200 متری با80 متر ویلا در کهنز

1200 متر باغ در کهنز شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000 متر باغ ویلای تریپلکس

کد ملک: 302 298 بازدید

1000 متر باغ ویلای تریپلکس

1000 متر باغ لاکچری در تیسفون

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری در دینارآباد شهریار

کد ملک: 304 779 بازدید

باغ ویلای 1000 متری در دینارآباد شهریار

1000متر باغ +70 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1300 متری در کردزار

کد ملک: 303 273 بازدید

باغ ویلای 1300 متری در کردزار

1300 متر باغ محوطه سازی شده

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1500 متر باغ ویلای مدرن در ملارد ویلا

کد ملک: 301 331 بازدید

1500 متر باغ ویلای مدرن در ملارد ویلا

1500متر باغ با240 متر ویلای نوساز

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 3300 متری

کد ملک: 300 541 بازدید

باغ ویلای 3300 متری

3300 متر باغ ویلا در شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 3000 متری در کردزار

کد ملک: 299 252 بازدید

باغ ویلای 3000 متری در کردزار

3000 متر باغ+100 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1200 متر باغ ویلا دارای 100 متر ویلا

کد ملک: 298 617 بازدید

1200 متر باغ ویلا دارای 100 متر ویلا

1200 متر باغ+100 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری با 120 متر ویلا

کد ملک: 297 305 بازدید

باغ ویلای 1000 متری با 120 متر ویلا

1000متر باغ +120 متر ویلا در ملارد ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 3500 متری د ر رزکان

کد ملک: 296 564 بازدید

باغ ویلای 3500 متری د ر رزکان

3500 متر باغ +140 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش