خرید و فروش باغ ویلا و باغ در شهریار

باغ ویلای1000متری در تیسفون

کد ملک: 285 318 بازدید

باغ ویلای1000متری در تیسفون

باغ ویلا در تیسفون

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
670متر باغ ویلا+70متر ویلا

کد ملک: 284 20 بازدید

670متر باغ ویلا+70متر ویلا

باغ ویلای نقلی670 متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1000متری

کد ملک: 104 649 بازدید

باغ ویلای1000متری

1000متر باغ+125متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000متر باغ ویلا با400متر ویلا

کد ملک: 105 670 بازدید

1000متر باغ ویلا با400متر ویلا

باغ ویلای1000متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای2300متری

کد ملک: 106 679 بازدید

باغ ویلای2300متری

2300متر باغ ویلا+60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای3000متری

کد ملک: 110 615 بازدید

باغ ویلای3000متری

3000متر باغ+300متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
525 متر باغ ویلا

کد ملک: 115 621 بازدید

525 متر باغ ویلا

باغ محوطه سازی شده

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا3100متری

کد ملک: 116 613 بازدید

باغ ویلا3100متری

3100متر باغ ویلا با 200متر ویلای دوبلکس

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1700متر باغ ویلای دوبلکس

کد ملک: 118 618 بازدید

1700متر باغ ویلای دوبلکس

باغ ویلای1700متری 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1500متر باغ ویلا

کد ملک: 119 636 بازدید

1500متر باغ ویلا

باغ ویلای1500متری+110متر ویلای قدیمی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش