خرید و فروش باغ ویلا و باغ در شهریار

باغ ویلای1000متری در تیسفون

کد ملک: 135 680 بازدید

باغ ویلای1000متری در تیسفون

1000متر باغ+250متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1000متری +80متر ویلا

کد ملک: 136 20 بازدید

باغ ویلای1000متری +80متر ویلا

1000متر باغ با محوطه سازی بی نظیر

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای2400متری

کد ملک: 142 248 بازدید

باغ ویلای2400متری

2400متر باغ+70متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1500متری

کد ملک: 143 597 بازدید

باغ ویلای1500متری

1500متر باغ ویلا+200متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
 باغ ویلای500متری

کد ملک: 144 255 بازدید

باغ ویلای500متری

500متر باغ ویلای نقلی در ملارد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1000متری با120متر ویلا

کد ملک: 281 162 بازدید

باغ ویلای1000متری با120متر ویلا

باغ ویلای1000متری در کردزار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا500متری در ملارد شهریار

کد ملک: 145 618 بازدید

باغ ویلا500متری در ملارد شهریار

باغ 500متری+60متر ویلای نقلی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای645 متری در شهریار

کد ملک: 148 691 بازدید

باغ ویلای645 متری در شهریار

645 متر باغ نقلی+70متر ویلای نوساز

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای2000متری

کد ملک: 149 615 بازدید

باغ ویلای2000متری

2000متر باغ+80متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای800 متری در کردزار

کد ملک: 151 281 بازدید

باغ ویلای800 متری در کردزار

800متر باغ ویلای نوساز

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش