خرید و فروش باغ ویلا و باغ در شهریار

600متر باغ ویلا در شهریار

کد ملک: 210 276 بازدید

600متر باغ ویلا در شهریار

باغ ویلا 600متری با220متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا500متری در کردامیر

کد ملک: 211 600 بازدید

باغ ویلا500متری در کردامیر

500متر باغ ویلا با80متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا در ابراهیم آباد500متری

کد ملک: 280 248 بازدید

باغ ویلا در ابراهیم آباد500متری

500متر باغ ویلا با 60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا600متری در کردزار

کد ملک: 279 257 بازدید

باغ ویلا600متری در کردزار

600متر باغ ویلا با60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا670متری در کردزار

کد ملک: 278 192 بازدید

باغ ویلا670متری در کردزار

670متر باغ ویلا با60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای نقلی در کرزار 500متری

کد ملک: 277 1594 بازدید

باغ ویلای نقلی در کرزار 500متری

500متر باغ ویلا با80متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا500متری

کد ملک: 212 242 بازدید

باغ ویلا500متری

500متر باغ ویلای نوساز

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
680متر باغ ویلا

کد ملک: 213 593 بازدید

680متر باغ ویلا

باغ ویلا680متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1250متر باغ ویلا در کردزار

کد ملک: 215 595 بازدید

1250متر باغ ویلا در کردزار

باغ ویلای سند دار در کردزار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
300متر باغ ویلا

کد ملک: 214 596 بازدید

300متر باغ ویلا

باغ ویلا300متری 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش