خرید و فروش باغ ویلا و باغ در شهریار

1460متر باغ ویلا در لم آباد

کد ملک: 256 187 بازدید

1460متر باغ ویلا در لم آباد

بغ ویلا1460متری با300متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1500متر باغ ویلا در بکه شهریار

کد ملک: 257 708 بازدید

1500متر باغ ویلا در بکه شهریار

باغ ویلا1500متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا550متری

کد ملک: 258 277 بازدید

باغ ویلا550متری

550متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
420متر باغ ویلا نقلی

کد ملک: 259 298 بازدید

420متر باغ ویلا نقلی

باغ ویلا420متری با75متر بنا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1750متر در لم آباد

کد ملک: 273 594 بازدید

باغ ویلا1750متر در لم آباد

1750متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1500متری با70متر ویلا

کد ملک: 272 660 بازدید

باغ ویلا1500متری با70متر ویلا

1500متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
274 متر باغ ویلا نقلی

کد ملک: 260 347 بازدید

274 متر باغ ویلا نقلی

باغ ویلا نقلی با ویلا48 متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
650متر باغ ویلا کد261

کد ملک: 261 245 بازدید

650متر باغ ویلا کد261

باغ ویلا650متری با 85متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
700متر باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار

کد ملک: 262 359 بازدید

700متر باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار

باغ ویلا700متری با90متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1000متری با90متر ویلا

کد ملک: 263 630 بازدید

باغ ویلا1000متری با90متر ویلا

1000متر باغ؟+90متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش