خرید و فروش باغ ویلا و باغ در شهریار

باغ ویلا1500متری با 110متر ویلا

کد ملک: 240 278 بازدید

باغ ویلا1500متری با 110متر ویلا

1500متر باغ ویلا در شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
600متر باغ ویلا در شهریار

کد ملک: 210 292 بازدید

600متر باغ ویلا در شهریار

باغ ویلا 600متری با220متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1300متر باغ ویلای زیبا

کد ملک: 126 723 بازدید

1300متر باغ ویلای زیبا

1300متر باغ+100متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 3300 متری

کد ملک: 300 556 بازدید

باغ ویلای 3300 متری

3300 متر باغ ویلا در شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1500متری

کد ملک: 270 157 بازدید

باغ ویلا1500متری

1500متر باغ +210متر ویلای مبله

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1300متری

کد ملک: 269 611 بازدید

باغ ویلا1300متری

1300متر باغ ویلا با50متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا2300متری در بکه شهریار

کد ملک: 271 409 بازدید

باغ ویلا2300متری در بکه شهریار

2300متر  باغ ویلا با150متر ویلای لاکچری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا700 متری در لم آباد شهریار

کد ملک: 268 731 بازدید

باغ ویلا700 متری در لم آباد شهریار

700متر باغ +120متر ویلای نوساز

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
2000متر باغ ویلا

کد ملک: 267 270 بازدید

2000متر باغ ویلا

باغ ویلا 2000متری 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
600متر باغ ویلا کد266

کد ملک: 266 342 بازدید

600متر باغ ویلا کد266

باغ ویلا600متری با 80متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا800متری

کد ملک: 265 306 بازدید

باغ ویلا800متری

800متر باغ ویلا کد265

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1100متر باغ و ویلا

کد ملک: 264 736 بازدید

1100متر باغ و ویلا

باغ ویلا1100متری با80متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1000متری با90متر ویلا

کد ملک: 263 649 بازدید

باغ ویلا1000متری با90متر ویلا

1000متر باغ؟+90متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
700متر باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار

کد ملک: 262 381 بازدید

700متر باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار

باغ ویلا700متری با90متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
650متر باغ ویلا کد261

کد ملک: 261 260 بازدید

650متر باغ ویلا کد261

باغ ویلا650متری با 85متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
274 متر باغ ویلا نقلی

کد ملک: 260 373 بازدید

274 متر باغ ویلا نقلی

باغ ویلا نقلی با ویلا48 متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1500متری با70متر ویلا

کد ملک: 272 683 بازدید

باغ ویلا1500متری با70متر ویلا

1500متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1750متر در لم آباد

کد ملک: 273 609 بازدید

باغ ویلا1750متر در لم آباد

1750متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
420متر باغ ویلا نقلی

کد ملک: 259 314 بازدید

420متر باغ ویلا نقلی

باغ ویلا420متری با75متر بنا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا550متری

کد ملک: 258 293 بازدید

باغ ویلا550متری

550متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1500متر باغ ویلا در بکه شهریار

کد ملک: 257 734 بازدید

1500متر باغ ویلا در بکه شهریار

باغ ویلا1500متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1460متر باغ ویلا در لم آباد

کد ملک: 256 201 بازدید

1460متر باغ ویلا در لم آباد

بغ ویلا1460متری با300متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
5500متر باغ ویلا با190متر ویلا

کد ملک: 255 608 بازدید

5500متر باغ ویلا با190متر ویلا

باغ ویلا5500متری در کرد امیر

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1050متری

کد ملک: 274 623 بازدید

باغ ویلا1050متری

1050متر باغ ویلا با60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1500متر باغ ویلا با 130متر ویلای مبله

کد ملک: 253 302 بازدید

1500متر باغ ویلا با 130متر ویلای مبله

باغ ویلا1500متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا930متری در کرد امیر

کد ملک: 252 92 بازدید

باغ ویلا930متری در کرد امیر

930متر باغ ویلا 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
ویلای نقلی

کد ملک: 251 327 بازدید

ویلای نقلی

250متر ویلای نقلی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1250متری

کد ملک: 250 309 بازدید

باغ 1250متری

1250متر باغ +60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000متر باغ ویلا

کد ملک: 249 276 بازدید

1000متر باغ ویلا

باغ ویلا 1000متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1700متر باغ ویلا

کد ملک: 248 804 بازدید

1700متر باغ ویلا

باغ ویلا1700متری با 500متر ویلای دوبلکس

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا500متری در شهریار

کد ملک: 247 267 بازدید

باغ ویلا500متری در شهریار

500متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1500متری با 100متر ویلای مبله

کد ملک: 246 503 بازدید

باغ ویلا1500متری با 100متر ویلای مبله

1500متر باغ ویلا کهنز شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000متر باغ+80متر ویلای مبله

کد ملک: 244 7 بازدید

1000متر باغ+80متر ویلای مبله

باغ ویلا1000متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا2500متری لاکچری در شهریار

کد ملک: 243 670 بازدید

باغ ویلا2500متری لاکچری در شهریار

2500متر دوبلکس

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000متر باغ ویلا

کد ملک: 242 637 بازدید

1000متر باغ ویلا

باغ ویلا1000متری با 220متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1000متری

کد ملک: 241 298 بازدید

باغ ویلای1000متری

1000متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000متر باغ ویلا با120متر ویلا

کد ملک: 275 291 بازدید

1000متر باغ ویلا با120متر ویلا

باغ ویلا1000متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1300متری با150متر ویلای مبله

کد ملک: 276 288 بازدید

باغ ویلا1300متری با150متر ویلای مبله

باغ ویلا لاکچری در لم آباد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1260متری در کردزار

کد ملک: 239 250 بازدید

باغ ویلا1260متری در کردزار

1260متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1000متری

کد ملک: 238 392 بازدید

باغ ویلا1000متری

1000متر باغ ویلا با70متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1200متری

کد ملک: 237 262 بازدید

باغ ویلا1200متری

1200متر باغ ویلا با80متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1100متر باغ ویلا لوکس

کد ملک: 236 343 بازدید

1100متر باغ ویلا لوکس

باغ ویلا1100متری با190متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1100متر باغ ویلا در کردزار

کد ملک: 235 298 بازدید

1100متر باغ ویلا در کردزار

باغ ویلا1100متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا لاکچری1000متری

کد ملک: 234 252 بازدید

باغ ویلا لاکچری1000متری

1000متر باغ+400متر ویلای مبله

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا500متری

کد ملک: 233 303 بازدید

باغ ویلا500متری

باغ ویلا500متری با140متر ویلای دوبلکس

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1300متری در کردامیر

کد ملک: 232 619 بازدید

باغ ویلا1300متری در کردامیر

1300متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1800متر باغ ویلا

کد ملک: 231 645 بازدید

1800متر باغ ویلا

باغ ویلا 1800متری در والفجر شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1600متر باغ ویلا

کد ملک: 230 602 بازدید

1600متر باغ ویلا

1600متر باغ ویلا با70متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
3900متر باغ ویلا

کد ملک: 228 598 بازدید

3900متر باغ ویلا

باغ3900متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
500متر باغ ویلا نقلی

کد ملک: 227 295 بازدید

500متر باغ ویلا نقلی

باغ ویلا نقلی500متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1000متری با95متر ویلا

کد ملک: 226 418 بازدید

باغ ویلا1000متری با95متر ویلا

باغ ویلا1000متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1250متر باغ ویلا

کد ملک: 223 617 بازدید

1250متر باغ ویلا

باغ ویلا1250متری در کردزار شهریار

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1100متر باغ ویلا دوبلکس

کد ملک: 222 262 بازدید

1100متر باغ ویلا دوبلکس

1100متر باغ+120متر ویلای دوبلکس

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1500متری+160متر ویلا

کد ملک: 221 21 بازدید

باغ ویلا1500متری+160متر ویلا

1500متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا نقلی500متری

کد ملک: 220 388 بازدید

باغ ویلا نقلی500متری

500متر باغ ویلا نقلی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1400متر باغ ویلا

کد ملک: 219 251 بازدید

1400متر باغ ویلا

باغ ویلا1400متری در لم آباد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
500متر باغ ویلا در کرد امیر شهریار

کد ملک: 218 724 بازدید

500متر باغ ویلا در کرد امیر شهریار

باغ ویلا 500متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ +ویلا1500متری

کد ملک: 216 21 بازدید

باغ +ویلا1500متری

1500متر باغ ویلا با500متر ویلای دوبلکس

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
680متر باغ ویلا

کد ملک: 213 610 بازدید

680متر باغ ویلا

باغ ویلا680متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا500متری

کد ملک: 212 257 بازدید

باغ ویلا500متری

500متر باغ ویلای نوساز

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای نقلی در کرزار 500متری

کد ملک: 277 1710 بازدید

باغ ویلای نقلی در کرزار 500متری

500متر باغ ویلا با80متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا670متری در کردزار

کد ملک: 278 208 بازدید

باغ ویلا670متری در کردزار

670متر باغ ویلا با60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا600متری در کردزار

کد ملک: 279 275 بازدید

باغ ویلا600متری در کردزار

600متر باغ ویلا با60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا در ابراهیم آباد500متری

کد ملک: 280 262 بازدید

باغ ویلا در ابراهیم آباد500متری

500متر باغ ویلا با 60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا500متری در کردامیر

کد ملک: 211 616 بازدید

باغ ویلا500متری در کردامیر

500متر باغ ویلا با80متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1577متری با180متر ویلا

کد ملک: 209 283 بازدید

باغ ویلا1577متری با180متر ویلا

1577متر باغ ویلا 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1100متری

کد ملک: 207 611 بازدید

باغ ویلا1100متری

1100متر باغ ویلا با80متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا900متری با60متر ویلای نقلی

کد ملک: 203 266 بازدید

باغ ویلا900متری با60متر ویلای نقلی

900متر باغ ویلا در کردزار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
3000متر باغ ویلا در لم آباد شهریار

کد ملک: 202 207 بازدید

3000متر باغ ویلا در لم آباد شهریار

باغ3000متری با 200متری ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
2000متر باغ ویلا با850متر ویلا

کد ملک: 200 603 بازدید

2000متر باغ ویلا با850متر ویلا

باغ ویلای2000متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
750متر باغ ویلا با80متر ویلا

کد ملک: 198 615 بازدید

750متر باغ ویلا با80متر ویلا

باغ ویلای 750متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000متر باغ ویلا با500متر ویلا

کد ملک: 197 280 بازدید

1000متر باغ ویلا با500متر ویلا

باغ ویلای1000متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
3200متر باغ ویلا در کردزار

کد ملک: 196 590 بازدید

3200متر باغ ویلا در کردزار

باغ ویلا3200متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1000متری با پایان کار شهرداری

کد ملک: 195 276 بازدید

باغ ویلای1000متری با پایان کار شهرداری

1000متر باغ ویلا+186متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1150متر باغ ویلای نوساز

کد ملک: 194 289 بازدید

1150متر باغ ویلای نوساز

1150متر باغ+ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای2860متری

کد ملک: 193 606 بازدید

باغ ویلای2860متری

باغ2860متر+90متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای750متری

کد ملک: 192 487 بازدید

باغ ویلای750متری

700متر باغ+70متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1024متر باغ ویلای لاکچری

کد ملک: 191 343 بازدید

1024متر باغ ویلای لاکچری

باغ ویلای 1024متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
900متر باغ ویلا با120متر ویلا

کد ملک: 190 209 بازدید

900متر باغ ویلا با120متر ویلا

باغ ویلای 900متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای500متری

کد ملک: 188 201 بازدید

باغ ویلای500متری

500متر باغ+60متر ویلای نقلی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
2000متر باغ ویلا با100متر ویلا

کد ملک: 185 605 بازدید

2000متر باغ ویلا با100متر ویلا

باغ ویلای2000متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
2200متر باغ لوکس

کد ملک: 183 318 بازدید

2200متر باغ لوکس

2200متر باغ

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1200متری

کد ملک: 178 172 بازدید

باغ ویلای1200متری

1200متر باغ+120متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای2200متری در شهریار

کد ملک: 177 690 بازدید

باغ ویلای2200متری در شهریار

2200متر باغ ویلا با200متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1500متر باغ+50متر ویلا

کد ملک: 175 21 بازدید

1500متر باغ+50متر ویلا

باغ ویلای1500متری با50متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1000متری در کردزار

کد ملک: 174 595 بازدید

باغ ویلای1000متری در کردزار

1000متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
750میلیون باغ ویلای شیک

کد ملک: 173 331 بازدید

750میلیون باغ ویلای شیک

باغ ویلای750متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای2000متری با 500متر ویلای لاکچری

کد ملک: 170 340 بازدید

باغ ویلای2000متری با 500متر ویلای لاکچری

باغ ویلای لاکچری 2000متری در لم آباد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای800متری زیبا

کد ملک: 169 235 بازدید

باغ ویلای800متری زیبا

800متر باغ ویلا +90متر  ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ1200متر+270متر ویلای نوساز

کد ملک: 167 21 بازدید

باغ1200متر+270متر ویلای نوساز

1200متر باغ ویلا در خوشنام شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000متر باغ+600متر ویلای نوساز سوپرلوکس

کد ملک: 166 8 بازدید

1000متر باغ+600متر ویلای نوساز سوپرلوکس

باغ1000متری سوپرلوکس

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای800متری با 200متر ویلا

کد ملک: 165 596 بازدید

باغ ویلای800متری با 200متر ویلا

باغ ویلای800متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1000متری در کردامیر

کد ملک: 164 600 بازدید

باغ ویلای1000متری در کردامیر

1000متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1450متری

کد ملک: 163 261 بازدید

باغ ویلای1450متری

1450متر باغ+120متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1050متر باغ ویلا

کد ملک: 162 300 بازدید

1050متر باغ ویلا

باغ ویلای1050متری با50متر بنای قدیمی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1200 متری

کد ملک: 161 264 بازدید

باغ 1200 متری

1200متر باغ +30متر سرایداری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای750متری

کد ملک: 160 571 بازدید

باغ ویلای750متری

750متر باغ ویلا با140متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای2300متری لوکس

کد ملک: 159 614 بازدید

باغ ویلای2300متری لوکس

باغ ویلای لوکس2300متری+180متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000متر باغ ویلا در تیسفون شهریار

کد ملک: 158 678 بازدید

1000متر باغ ویلا در تیسفون شهریار

باغ ویلای1000متری در بهترین منطقه باغ ویلا نشین شهریار

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
900متر باغ ویلا در کردزار

کد ملک: 157 612 بازدید

900متر باغ ویلا در کردزار

باغ ویلای900متری در کردزار با 25متر بنا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1500متری در ویلادشت

کد ملک: 155 613 بازدید

باغ ویلای1500متری در ویلادشت

1500متر باغ+100متر ویلای قدیمی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
950متر باغ ویلا با106 متر ویلا

کد ملک: 154 288 بازدید

950متر باغ ویلا با106 متر ویلا

950متر باغ+106متر ویلای یک خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1500متری

کد ملک: 153 594 بازدید

باغ ویلای1500متری

1500متر باغ ویلا +110متر ویلای 2 خوابه

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای800 متری در کردزار

کد ملک: 151 299 بازدید

باغ ویلای800 متری در کردزار

800متر باغ ویلای نوساز

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای2000متری

کد ملک: 149 628 بازدید

باغ ویلای2000متری

2000متر باغ+80متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای645 متری در شهریار

کد ملک: 148 730 بازدید

باغ ویلای645 متری در شهریار

645 متر باغ نقلی+70متر ویلای نوساز

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا500متری در ملارد شهریار

کد ملک: 145 635 بازدید

باغ ویلا500متری در ملارد شهریار

باغ 500متری+60متر ویلای نقلی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1000متری با120متر ویلا

کد ملک: 281 181 بازدید

باغ ویلای1000متری با120متر ویلا

باغ ویلای1000متری در کردزار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
 باغ ویلای500متری

کد ملک: 144 268 بازدید

باغ ویلای500متری

500متر باغ ویلای نقلی در ملارد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1500متری

کد ملک: 143 612 بازدید

باغ ویلای1500متری

1500متر باغ ویلا+200متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای2400متری

کد ملک: 142 264 بازدید

باغ ویلای2400متری

2400متر باغ+70متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1000متری +80متر ویلا

کد ملک: 136 20 بازدید

باغ ویلای1000متری +80متر ویلا

1000متر باغ با محوطه سازی بی نظیر

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1000متری در تیسفون

کد ملک: 135 701 بازدید

باغ ویلای1000متری در تیسفون

1000متر باغ+250متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای2050متری

کد ملک: 134 613 بازدید

باغ ویلای2050متری

2050متر باغ ویلای اروپایی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
750متر باغ ویلا

کد ملک: 132 601 بازدید

750متر باغ ویلا

باغ ویلا 750متری با60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1000متری با 100متر ویلا

کد ملک: 131 298 بازدید

باغ ویلای1000متری با 100متر ویلا

باغ ویلای1000متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
4800متر باغ ویلا

کد ملک: 130 596 بازدید

4800متر باغ ویلا

باغ ویلای4800متری +500متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1100متری با120متر ویلا

کد ملک: 128 592 بازدید

باغ ویلای1100متری با120متر ویلا

1100متر باغ ویلا در کردامیر شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
480متر باغ ویلای نقلی

کد ملک: 127 330 بازدید

480متر باغ ویلای نقلی

480متر باغ+80متر ویلای زیبای نقلی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای6200متری

کد ملک: 124 617 بازدید

باغ ویلای6200متری

6200متر باغ ویلا با650متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1250متری

کد ملک: 123 320 بازدید

باغ ویلای1250متری

1250متر باغ+300متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1500متر باغ ویلا

کد ملک: 119 610 بازدید

1500متر باغ ویلا

باغ ویلای1500متری+110متر ویلای قدیمی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1700متر باغ ویلای دوبلکس

کد ملک: 118 592 بازدید

1700متر باغ ویلای دوبلکس

باغ ویلای1700متری 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا3100متری

کد ملک: 116 588 بازدید

باغ ویلا3100متری

3100متر باغ ویلا با 200متر ویلای دوبلکس

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
525 متر باغ ویلا

کد ملک: 115 597 بازدید

525 متر باغ ویلا

باغ محوطه سازی شده

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای3000متری

کد ملک: 110 591 بازدید

باغ ویلای3000متری

3000متر باغ+300متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای2300متری

کد ملک: 106 656 بازدید

باغ ویلای2300متری

2300متر باغ ویلا+60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000متر باغ ویلا با400متر ویلا

کد ملک: 105 645 بازدید

1000متر باغ ویلا با400متر ویلا

باغ ویلای1000متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1000متری

کد ملک: 104 624 بازدید

باغ ویلای1000متری

1000متر باغ+125متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
670متر باغ ویلا+70متر ویلا

کد ملک: 284 20 بازدید

670متر باغ ویلا+70متر ویلا

باغ ویلای نقلی670 متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1000متری در تیسفون

کد ملک: 285 290 بازدید

باغ ویلای1000متری در تیسفون

باغ ویلا در تیسفون

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1200متری در والفجر

کد ملک: 286 616 بازدید

باغ ویلای1200متری در والفجر

1200متر باغ+ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای نقلی670 متری

کد ملک: 287 301 بازدید

باغ ویلای نقلی670 متری

باغ ویلای نقلی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا در والفجر 1000متری

کد ملک: 288 627 بازدید

باغ ویلا در والفجر 1000متری

1000متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1200متری در کردامیر

کد ملک: 289 590 بازدید

باغ ویلای1200متری در کردامیر

1200متر باغ+80متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا به متراژ1300متر

کد ملک: 290 292 بازدید

باغ ویلا به متراژ1300متر

1300متر باغ+60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1500متری +90متر ویلا

کد ملک: 291 20 بازدید

باغ ویلای1500متری +90متر ویلا

باغ ویلا در کردزار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای2700 متری در لم آباد دارای250متر ویلای دوبلکس

کد ملک: 293 630 بازدید

باغ ویلای2700 متری در لم آباد دارای250متر ویلای دوبلکس

باغ ویلای2700متری در لم آباد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 500 متری با 90 متر ویلا

کد ملک: 294 512 بازدید

باغ ویلای 500 متری با 90 متر ویلا

500متر باغ+90 متر ویلای نقلی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1050 متری در شهریار

کد ملک: 295 305 بازدید

باغ ویلای 1050 متری در شهریار

1050 متر باغ با 120 متر ویلای نوساز

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 3500 متری د ر رزکان

کد ملک: 296 580 بازدید

باغ ویلای 3500 متری د ر رزکان

3500 متر باغ +140 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری با 120 متر ویلا

کد ملک: 297 330 بازدید

باغ ویلای 1000 متری با 120 متر ویلا

1000متر باغ +120 متر ویلا در ملارد ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1200 متر باغ ویلا دارای 100 متر ویلا

کد ملک: 298 637 بازدید

1200 متر باغ ویلا دارای 100 متر ویلا

1200 متر باغ+100 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 3000 متری در کردزار

کد ملک: 299 271 بازدید

باغ ویلای 3000 متری در کردزار

3000 متر باغ+100 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1500 متر باغ ویلای مدرن در ملارد ویلا

کد ملک: 301 364 بازدید

1500 متر باغ ویلای مدرن در ملارد ویلا

1500متر باغ با240 متر ویلای نوساز

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1300 متری در کردزار

کد ملک: 303 293 بازدید

باغ ویلای 1300 متری در کردزار

1300 متر باغ محوطه سازی شده

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری در دینارآباد شهریار

کد ملک: 304 811 بازدید

باغ ویلای 1000 متری در دینارآباد شهریار

1000متر باغ +70 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000 متر باغ ویلای تریپلکس

کد ملک: 302 314 بازدید

1000 متر باغ ویلای تریپلکس

1000 متر باغ لاکچری در تیسفون

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1200 متری با80 متر ویلا در کهنز

کد ملک: 305 317 بازدید

باغ ویلای 1200 متری با80 متر ویلا در کهنز

1200 متر باغ در کهنز شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1050 متری در بکه

کد ملک: 307 616 بازدید

باغ ویلای 1050 متری در بکه

1050 متر باغ با 300 متر ویلای دوبلکس

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 800 متری با80 متر ویلا

کد ملک: 309 568 بازدید

باغ ویلای 800 متری با80 متر ویلا

800 متر باغ +80 متر ویلای نوساز

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1250 متری در بهاران

کد ملک: 310 602 بازدید

باغ ویلای 1250 متری در بهاران

1250 متر باغ با 110 متر ویلای نوساز

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 2300 متری در لم آباد

کد ملک: 311 634 بازدید

باغ ویلای 2300 متری در لم آباد

2300 متر باغ با 100 ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
520 متر باغ ویلای نقلی نوساز شهریار

کد ملک: 312 479 بازدید

520 متر باغ ویلای نقلی نوساز شهریار

520 متر باغ+85 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1200 متری در کردزار

کد ملک: 313 272 بازدید

باغ ویلای 1200 متری در کردزار

1200 متر باغ +130 متر ویلای نوساز

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1500متر باغ ویلا با 100 متر ویلا در ویلادشت شهریار

کد ملک: 314 502 بازدید

1500متر باغ ویلا با 100 متر ویلا در ویلادشت شهریار

1500 متر باغ با 100 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
650 متر باغ با60 متر ویلا در لم آباد

کد ملک: 315 483 بازدید

650 متر باغ با60 متر ویلا در لم آباد

باغ 650 متری نقلی واقع در لم آباد شهریار

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000متری با دو بنای 45 متری مجزا

کد ملک: 316 544 بازدید

باغ ویلای 1000متری با دو بنای 45 متری مجزا

1000 متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری در تیسفون

کد ملک: 317 368 بازدید

باغ ویلای 1000 متری در تیسفون

1000 متر باغ

80 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری در لم آباد با 75 متر ویلا

کد ملک: 318 224 بازدید

باغ ویلای 1000 متری در لم آباد با 75 متر ویلا

باغ 1000 متری

75 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای نقلی شیک625 متری در لم آباد

کد ملک: 319 214 بازدید

باغ ویلای نقلی شیک625 متری در لم آباد

625 متر باغ 

120 متر ویلای 3 خوابه

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 600 متری با120 متر ویلا در کردزار

کد ملک: 320 165 بازدید

باغ ویلای 600 متری با120 متر ویلا در کردزار

600 متر باغ+120 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000متر باغ با 130 متر ویلا در تیسفون

کد ملک: 322 464 بازدید

1000متر باغ با 130 متر ویلا در تیسفون

1000 متر باغ

130 متر ویلای 2 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 750 متری با 70 متر ویلا در کردزار

کد ملک: 324 523 بازدید

باغ ویلای 750 متری با 70 متر ویلا در کردزار

750 متر باغ+70 متر ویلای 1 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای نقلی 500 متری با 80 متر در کردزار

کد ملک: 325 749 بازدید

باغ ویلای نقلی 500 متری با 80 متر در کردزار

500 متر باغ

80 متر ویلا یک خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
700 متر باغ ویلا با 100 متر ویلای بسیار شیک

کد ملک: 326 299 بازدید

700 متر باغ ویلا با 100 متر ویلای بسیار شیک

700 متر باغ

100 متر ویلای با نمای رومی

1 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1700 متری با 60 متر ویلا

کد ملک: 327 344 بازدید

باغ 1700 متری با 60 متر ویلا

1700 متر باغ

60 متر ویلای 1 خوابه

در کردزار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1100 متری با 100 متر ویلا در کهنز

کد ملک: 328 337 بازدید

باغ ویلای 1100 متری با 100 متر ویلا در کهنز

1100 متر باغ

100 متر ویلا

در کهنز شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1500 متر باغ ویلا با 280 متر ویلای دوبلکس

کد ملک: 329 497 بازدید

1500 متر باغ ویلا با 280 متر ویلای دوبلکس

1500 متر باغ

280 متر ویلای دوبلکس

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
750 متر باغ ویلای نوساز در کردزار شهریار

کد ملک: 330 386 بازدید

750 متر باغ ویلای نوساز در کردزار شهریار

750 متر باغ 

درختان میوه

100 متر ویلا دو خوابه

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای نقلی 480 متری در لم آباد

کد ملک: 331 304 بازدید

باغ ویلای نقلی 480 متری در لم آباد

480 متر باغ

60 متر ویلا 

داخل مجموعه باغ ویلایی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 850 متری در کردامیر شهریار

کد ملک: 332 318 بازدید

باغ ویلای 850 متری در کردامیر شهریار

850 متر باغ

150 متر ویلا 

در کردامیر شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 500 متری با 50 متر ویلا

کد ملک: 333 515 بازدید

باغ ویلای 500 متری با 50 متر ویلا

کد 333 در سایت املاک بهار

500 متر باغ

50 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری در وایین شهریار

کد ملک: 334 514 بازدید

باغ ویلای 1000 متری در وایین شهریار

1000 متر باغ

90 متر ویلا

در وایین شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 500 متری با 70 متر ویلا در قشلاق

کد ملک: 335 358 بازدید

باغ ویلای 500 متری با 70 متر ویلا در قشلاق

500 متر باغ

70 متر ویلای یک خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1050 متری با 50 متر بنا در دینار آباد

کد ملک: 336 497 بازدید

باغ 1050 متری با 50 متر بنا در دینار آباد

1050 متر باغ

50 متر بنا

دینار آباد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 2200 متری در قشلاق شهریار

کد ملک: 338 323 بازدید

باغ ویلای 2200 متری در قشلاق شهریار

2200متر باغ

150 متر ویلای نوساز

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 900 متری با 80 متر ویلا

کد ملک: 340 473 بازدید

باغ ویلای 900 متری با 80 متر ویلا

900 متر باغ 

80 متر ویلای یک خوابه در کردزار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 950 متری در دینار آباد

کد ملک: 339 459 بازدید

باغ ویلای 950 متری در دینار آباد

950 متر باغ

60 متر ویلای نقلی 1 خوابه

سند تک برگ

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری در کهنز شهریار

کد ملک: 341 424 بازدید

باغ ویلای 1000 متری در کهنز شهریار

1000متر باغ

ویلای 60 متری

در کهنز شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 525 متری نقلی در ملاردویلای شهریار

کد ملک: 342 373 بازدید

باغ ویلای 525 متری نقلی در ملاردویلای شهریار

525 متر باغ 

50 متر بای نقلی 

یک خوابه

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 850 متری با 80 متر ویلا در کردزار

کد ملک: 343 486 بازدید

باغ ویلای 850 متری با 80 متر ویلا در کردزار

کد 343

850 متر باغ

80 متر ویلا

کردزار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 950 متری با 90 متر ویلا در کردزار

کد ملک: 344 227 بازدید

باغ ویلای 950 متری با 90 متر ویلا در کردزار

950 متر باغ

90 متر ویلای نوساز

در کردزار شهریار

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 900 متری در کردامیر

کد ملک: 345 402 بازدید

باغ ویلای 900 متری در کردامیر

900متر باغ

120متر ویلا

در کردامیر

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1250 متری در بهاران

کد ملک: 346 261 بازدید

باغ ویلای 1250 متری در بهاران

1250 متر باغ

بنای 50 متری نقلی

شهرک بهاران

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 550 متری در کردزار

کد ملک: 347 298 بازدید

باغ ویلای 550 متری در کردزار

کد 347 در املاک بهار

550 متر باغ مشجر

140 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000متری با 135 متر ویلا در خوشنام

کد ملک: 348 348 بازدید

باغ ویلای 1000متری با 135 متر ویلا در خوشنام

1000متر باغ

135 متر ویلا

2 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 2000 متری با 150 متر ویلا در خوشنام شهریار

کد ملک: 350 412 بازدید

باغ 2000 متری با 150 متر ویلا در خوشنام شهریار

2000متر باغ

150 متر ویلا

عدم خلاف از شهرداری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری دوبلکس در شهریار

کد ملک: 351 422 بازدید

باغ ویلای 1000 متری دوبلکس در شهریار

1000 متر باغ

180 متر ویلای دوبلکس

سوپرلوکس

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ1800 متری با 150 متر ویلای شیک در قشلاق

کد ملک: 352 242 بازدید

باغ1800 متری با 150 متر ویلای شیک در قشلاق

1800 متر باغ با محوطه سازی حرفه ایی

150 متر ویلای مبله شیک

در قشلاق

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 2500 متری دوبلکس در وایین

کد ملک: 353 180 بازدید

باغ ویلای 2500 متری دوبلکس در وایین

کد 353 در سایت املاک بهار

2500 باغ

450 متر ویلای دوبلکس

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری در والفجر شهریار

کد ملک: 354 441 بازدید

باغ ویلای 1000 متری در والفجر شهریار

1000 متر باغ

ویلای 120 متری دو خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000 متر باغ ویلای ترپلکس در تیسفون

کد ملک: 355 482 بازدید

1000 متر باغ ویلای ترپلکس در تیسفون

1000 متر باغ

600 متر ویلای تریپلکس

4 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 5000 متری با 100 متر ویلا در شهریار

کد ملک: 356 357 بازدید

باغ ویلای 5000 متری با 100 متر ویلا در شهریار

5000متر باغ مشجر

100 متر ویلا

در شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1700 متری با 100 متر ویلا در فردوسیه

کد ملک: 357 291 بازدید

باغ ویلای 1700 متری با 100 متر ویلا در فردوسیه

باغ 1700 متری

100 مترویلا

درفردوسیه شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1500 متری درویلادشت

کد ملک: 358 361 بازدید

باغ ویلای1500 متری درویلادشت

1500 متر باغ

90 متر ویلا

2 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 750 متری در کردامیر

کد ملک: 359 309 بازدید

باغ ویلای 750 متری در کردامیر

750 متر باغ

40 متر سوییت

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1500 متری با 80 متر ویلا در ویلادشت

کد ملک: 360 409 بازدید

باغ ویلای 1500 متری با 80 متر ویلا در ویلادشت

1500 متر باغ

80 متر ویلا

100 متر بالکن مسقف 

در ویلادشت

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1200 متری در کردزار

کد ملک: 362 235 بازدید

باغ ویلای 1200 متری در کردزار

باغ 1200 متری

130 متر ویلای نوساز

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1300 متری سرسبز در کردامیر

کد ملک: 363 393 بازدید

باغ ویلای 1300 متری سرسبز در کردامیر

1300 متر باغ

100 متر ویلا 

در کردامیر

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 770 متری در کردزار

کد ملک: 364 188 بازدید

باغ ویلای 770 متری در کردزار

770 متر باغ

70 متر ویلای 1 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 800 متری در کردامیر

کد ملک: 365 285 بازدید

باغ ویلای 800 متری در کردامیر

باغ 800 متری

ویلای70 متری در کردامیر

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری با 100 متر ویلا در کردزار

کد ملک: 366 153 بازدید

باغ ویلای 1000 متری با 100 متر ویلا در کردزار

1000 متر باغ با محوطه سازی

100 متر ویلای 

1 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری با 235 متر ویلا در کردزار

کد ملک: 367 203 بازدید

باغ ویلای 1000 متری با 235 متر ویلا در کردزار

ک

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 3000 متری با 600 متر ویلا در قشلاق

کد ملک: 368 176 بازدید

باغ ویلای 3000 متری با 600 متر ویلا در قشلاق

3000 متر باغ مشجر

600 متر ویلای دوبلکس 

3 خوابه

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1000 متری با 160 متر ویلا در کردامیر

کد ملک: 369 338 بازدید

باغ 1000 متری با 160 متر ویلا در کردامیر

1000 متر باغ

160 متر ویلای دو خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 900 متری در ملاردویلای شمالی

کد ملک: 370 395 بازدید

باغ ویلای 900 متری در ملاردویلای شمالی

900 متر باغ ویلا

60 متر بنا 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 800 متری با 100 متر ویلا در کردامیر

کد ملک: 371 198 بازدید

باغ ویلای 800 متری با 100 متر ویلا در کردامیر

800 مترباغ

100 متر ویلا

در مجموعه کردامیر

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای لوکس750 متری در ابراهیم آباد

کد ملک: 372 337 بازدید

باغ ویلای لوکس750 متری در ابراهیم آباد

750 متر باغ

120 متر ویلای نوساز در ابراهیم آباد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 600 متری نوساز در ملارد ویلای جنوبی

کد ملک: 373 347 بازدید

باغ ویلای 600 متری نوساز در ملارد ویلای جنوبی

600 متر باغ

80 متر ویلای یک خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری با120 متر ویلا در والفجر

کد ملک: 374 334 بازدید

باغ ویلای 1000 متری با120 متر ویلا در والفجر

1000 متر باغ

120 متر ویلا 

در والفجر

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
2400 متر باغ ویلای نوساز شیک در خوشنام

کد ملک: 375 260 بازدید

2400 متر باغ ویلای نوساز شیک در خوشنام

2400 متر باغ

250 متر ویلای شیک

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 500 متری در قشلاق ملارد

کد ملک: 376 200 بازدید

باغ ویلای 500 متری در قشلاق ملارد

500 متر باغ

100 متر ویلای باز سازی شده

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 600 متری با 120 متر ویلا در کردزار

کد ملک: 377 346 بازدید

باغ 600 متری با 120 متر ویلا در کردزار

600 متر باغ

120 متر ویلا 

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 825 متری با 160 متر ویلای دوبلکس

کد ملک: 378 168 بازدید

باغ ویلای 825 متری با 160 متر ویلای دوبلکس

825 متر باغ

160 متر ویلای دو خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
900 متر باغ ویلای لوکس در فردوسیه شهریار

کد ملک: 379 204 بازدید

900 متر باغ ویلای لوکس در فردوسیه شهریار

900 متر باغ

181 متر ویلای بسیار لوکس

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
2400 متر باغ عمارت دوبلکس در خوشنام

کد ملک: 380 304 بازدید

2400 متر باغ عمارت دوبلکس در خوشنام

2400 متر باغ

200 متر ویلای دوبلکس دو خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 700 متری در کردزار شهریار

کد ملک: 283 317 بازدید

باغ ویلای 700 متری در کردزار شهریار

700 متر باغ

80 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 500 متری با بنای 50 متری پیش ساخته در ملارد ویلای جنوبی

کد ملک: 382 382 بازدید

باغ 500 متری با بنای 50 متری پیش ساخته در ملارد ویلای جنوبی

500 متر باغ

50 متر بنای پیش ساخته

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 600متری با 80 متر ویلا در ملاردویلای جنوبی

کد ملک: 383 348 بازدید

باغ 600متری با 80 متر ویلا در ملاردویلای جنوبی

600 متر باغ

80 متر ویلای 1 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 450 متری در ملارد ویلای شمالی

کد ملک: 384 309 بازدید

باغ ویلای 450 متری در ملارد ویلای شمالی

450 متر باغ

40 متر بنا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 480 متری با 55 متر ویلا در لم آباد

کد ملک: 385 451 بازدید

باغ 480 متری با 55 متر ویلا در لم آباد

کد  385

480 متر باغ

55 متر ویلای یک خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 830 متری در قشلاق با 80 متر ویلا

کد ملک: 386 180 بازدید

باغ 830 متری در قشلاق با 80 متر ویلا

830 متر باغ

80 متر ویلا

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 650 متری با 90 متر ویلا در کردزار

کد ملک: 387 208 بازدید

باغ ویلای 650 متری با 90 متر ویلا در کردزار

کد 387

650 متر باغ

90 متر ویلای دو خواب

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 960 متری در ملارد ویلای شمالی

کد ملک: 388 292 بازدید

باغ ویلای 960 متری در ملارد ویلای شمالی

960 متر باغ

135 متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 2300 متری با 130 متر ویلا در لم آباد

کد ملک: 389 204 بازدید

باغ ویلای 2300 متری با 130 متر ویلا در لم آباد

2300 متر باغ

130 متر ویلای نوساز

در لم آباد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای تریپلکس در کردامیر  1060 متری

کد ملک: 390 215 بازدید

باغ ویلای تریپلکس در کردامیر 1060 متری

1060 متر باغ

840 متر ویلای تریپلکس حرفه ایی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در قشلاق

کد ملک: 391 164 بازدید

باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در قشلاق

1000 متر باغ

100 متر ویلا 

در قشلاق شهریار

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1500 متری مشجر با 80 متر ویلا در قشلاق

کد ملک: 392 227 بازدید

باغ 1500 متری مشجر با 80 متر ویلا در قشلاق

کد 392

1500 متر باغ با ویلای 80 متری یک خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 500 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار

کد ملک: 393 220 بازدید

باغ ویلای 500 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار

500 متر باغ

100 متر ویلای نوساز

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 2640متری با 100 متر ویلا در کردامیر

کد ملک: 394 224 بازدید

باغ 2640متری با 100 متر ویلا در کردامیر

2640 متر باغ

100 متر ویلا

کردامیر

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1500 متری شیک در کردزار

کد ملک: 395 280 بازدید

باغ ویلای 1500 متری شیک در کردزار

کد 395

1500 متر باغ

150 متر ویلا

ششدانگ

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 820 متری با 85 متر ویلا در قشلاق

کد ملک: 396 122 بازدید

باغ 820 متری با 85 متر ویلا در قشلاق

820 متر باغ

85 متر ویلای یک خوابه

قشلاق

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 720 متری در لم آباد

کد ملک: 397 207 بازدید

باغ ویلای 720 متری در لم آباد

720 متر باغ

70 متر ویلا

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 700 متری در لم آباد

کد ملک: 398 198 بازدید

باغ ویلای 700 متری در لم آباد

700 متر باغ

70 متر ویلا

لم آباد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 900 متری دارای دو ویلای مجزا در بکه

کد ملک: 399 243 بازدید

باغ 900 متری دارای دو ویلای مجزا در بکه

900 متر باغ

یک ویلای 138 متری دو خوابه

یک ویلای 70 متری یک خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 460 متری با 60 متر ویلا در لم آباد

کد ملک: 400 169 بازدید

باغ 460 متری با 60 متر ویلا در لم آباد

460 متر باغ

60 متر ویلا

لم آباد واقع در مجموعه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 500 متری در لم آباد

کد ملک: 401 107 بازدید

باغ ویلای 500 متری در لم آباد

500 متر باغ

75 متر ویلا

سند تک برگ

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 500 متری با 75 متر ویلا در حافظ کردزار

کد ملک: 402 136 بازدید

باغ ویلای 500 متری با 75 متر ویلا در حافظ کردزار

500 متر باغ

75 متر ویلا

سند تک برگ

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای نقلی 270 متری در ابراهیم آباد

کد ملک: 403 212 بازدید

باغ ویلای نقلی 270 متری در ابراهیم آباد

270 متر باغ

30 متر سوئیت

ابراهیم آباد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 700 متری زیبا  در یبارک

کد ملک: 404 214 بازدید

باغ ویلای 700 متری زیبا در یبارک

700 متر باغ

120 متر ویلای نوساز

در یبارک

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1250 متری با 140 متر ویلا در کردامیر شهریار

کد ملک: 405 223 بازدید

باغ 1250 متری با 140 متر ویلا در کردامیر شهریار

کد 405

1250 متر باغ

140 متر ویلای دو خواب

سند تک برگ

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 600 متری با 60 متر ویلا در کردزار

کد ملک: 406 199 بازدید

باغ 600 متری با 60 متر ویلا در کردزار

کد 406

600 متر باغ

60 متر وبلا

یک خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای سوپرلوکس 1500 متری در ملارد ویلا

کد ملک: 407 225 بازدید

باغ ویلای سوپرلوکس 1500 متری در ملارد ویلا

کد 407

1500 متر باغ

175 متر ویلای نوساز وشیک در ملاردویلای جنوبی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 500 متری با 70 متر ویلا در ملارد ویلای جنوبی

کد ملک: 409 224 بازدید

باغ 500 متری با 70 متر ویلا در ملارد ویلای جنوبی

500 متر باغ

70 متر ویلای یک خوابه نوساز

در ملارد ویلای جنوبی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 800 متری شیک در کردزار

کد ملک: 410 212 بازدید

باغ ویلای 800 متری شیک در کردزار

کد 410

800 متر باغ

120 متر ویلای دو خواب

در حافظ کردزار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 900 متری با 250 متر ویلای دوبلکس شیک در لم آباد

کد ملک: 411 316 بازدید

باغ ویلای 900 متری با 250 متر ویلای دوبلکس شیک در لم آباد

کد 411

900 متر باغ

250 متر ویلای دوبلکس 

 در لم آباد 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای لاکچری1250 متری در شفق کردزار

کد ملک: 412 196 بازدید

باغ ویلای لاکچری1250 متری در شفق کردزار

کد 412

1250 متر باغ

180 متر ویلای لوکس نوساز 

3 خوابه در شفق کردزار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1000 متری لاکچری در کردامیر

کد ملک: 413 152 بازدید

باغ ویلای 1000 متری لاکچری در کردامیر

1000 متر باغ

180 متر ویلا

2 خوابه مستر

انشعابات قانونی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1000 متری با 80 متر ویلا در کردزار

کد ملک: 414 201 بازدید

باغ 1000 متری با 80 متر ویلا در کردزار

1000 متر باغ

80 متر ویلای 1 خوابه در شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000 متر باغ ویلای لوکس در خوشنام

کد ملک: 415 239 بازدید

1000 متر باغ ویلای لوکس در خوشنام

کد 415

1000 متر باغ

160 متر ویلا

در مجموعه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000 مترباغ با 150 متر ویلا در خوشنام

کد ملک: 416 219 بازدید

1000 مترباغ با 150 متر ویلا در خوشنام

کد 416

1000 متر باغ

150 متر ویلای نوساز دو خواب

در خوشنام

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1200 متر باغ ویلای بسیار شیک در خوشنام

کد ملک: 417 225 بازدید

1200 متر باغ ویلای بسیار شیک در خوشنام

1200 متر باغ

430 متر ویلای نوساز 

4 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1250 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

کد ملک: 418 252 بازدید

1250 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

1250 متر باغ

90 متر ویلا

50 متر سرایداری 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1300 متر باغ ویلای دوبلکس در یبارک

کد ملک: 419 192 بازدید

1300 متر باغ ویلای دوبلکس در یبارک

کد 419

1300 متر باغ

200 متر ویلای دوبلکس

واقع در یبارک

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 450 متری نوساز نقلی در کردامیر

کد ملک: 420 147 بازدید

باغ ویلای 450 متری نوساز نقلی در کردامیر

کد 420

450 متر باغ

100 متر ویلای دو خوابه

در کردامیر

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1050 متری در ملارد ویلای جنوبی

کد ملک: 421 105 بازدید

باغ ویلای 1050 متری در ملارد ویلای جنوبی

کد 421

1050 متر باغ

100 متر ویلا در ملارد ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 500 متری با 120 متر ویلا در کردزار

کد ملک: 422 169 بازدید

باغ ویلای 500 متری با 120 متر ویلا در کردزار

کد 422

500 متر باغ

120 متر ویلای دو خواب

کردزار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1600 متری با 300 متر ویلای دوبلکس در وحیدیه شهریار

کد ملک: 423 177 بازدید

باغ 1600 متری با 300 متر ویلای دوبلکس در وحیدیه شهریار

کد 423

1600 متر باغ

300 متر ویلای دوبلکس 3 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1500 متری با 80 متر ویلا ششدانگ در کردزار

کد ملک: 424 173 بازدید

باغ 1500 متری با 80 متر ویلا ششدانگ در کردزار

1500 متر باغ

80 متر ویلا

 یک خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1500 متری ششدانگ در کردزار شهریار

کد ملک: 425 163 بازدید

باغ ویلای 1500 متری ششدانگ در کردزار شهریار

1500 متر باغ

100 متر ویلا

سند ششدانگ

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 500 متری نوساز در کردزار

کد ملک: 426 88 بازدید

باغ ویلای 500 متری نوساز در کردزار

کد 426

500 متر باغ

120 متر ویلای شک دو خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
500 متر باغ ویلای نقلی در لم آباد

کد ملک: 427 113 بازدید

500 متر باغ ویلای نقلی در لم آباد

کد 427

500 متر باغ

80 متر ویلا

یک خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 620 متری با 100 متر ویلا در ویلادشت

کد ملک: 428 128 بازدید

باغ 620 متری با 100 متر ویلا در ویلادشت

620 متر باغ

100 متر ویلا

2 خوابه با نامه جهاد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
800 متر باغ ویلا در ویلادشت

کد ملک: 429 120 بازدید

800 متر باغ ویلا در ویلادشت

800 متر باغ

100 متر ویلای 2 خواب

انشعابات قانونی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد

کد ملک: 430 132 بازدید

1000 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد

1000 متر باغ

100 متر ویلای 2 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 800 متری شیک در لم آباد

کد ملک: 431 153 بازدید

باغ ویلای 800 متری شیک در لم آباد

800 متر باغ

200 متر ویلای 2 خوابه 

فول مبله

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
620 متر باغ ویلای دوبلکس در لم آباد

کد ملک: 432 164 بازدید

620 متر باغ ویلای دوبلکس در لم آباد

620 متر باغ

300 متر ویلای دوبلکس

استخر سرپوشیده

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای نقلی 480 متری در بکه

کد ملک: 433 156 بازدید

باغ ویلای نقلی 480 متری در بکه

کد 433

480 متر باغ

160 متر ویلا

2 خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 720 متری نوساز در منطقه بکه

کد ملک: 434 154 بازدید

باغ ویلای 720 متری نوساز در منطقه بکه

کد 434

720 متر باغ

115 متر ویلا در بکه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
800 متر باغ با 140 متر ویلا در خوشنام

کد ملک: 435 189 بازدید

800 متر باغ با 140 متر ویلا در خوشنام

کد 435

800 متر باغ

140 متر ویلای دو خواب

در خوشنام

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1000 متری با 230 متر ویلای دوبلکس در خوشنام

کد ملک: 436 176 بازدید

باغ 1000 متری با 230 متر ویلای دوبلکس در خوشنام

1000 متر باغ

230 متر ویلای دوبلکس دو خوابه

 در منطقه خوشنام

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1050 متری با 140 متر ویلا در کردزار

کد ملک: 437 155 بازدید

باغ 1050 متری با 140 متر ویلا در کردزار

1050 متر باغ

140 متر ویلا 2 خوابه

در کردزار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 820 متری در ویلادشت

کد ملک: 438 110 بازدید

باغ ویلای 820 متری در ویلادشت

باغ ویلای 820 متری در ویلادشت به فروش می رسد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 502 متری در قشلاق شهریار

کد ملک: 439 134 بازدید

باغ ویلای 502 متری در قشلاق شهریار

باغ ویلای 502 متری با 115 متر ویلا در قشلاق به فروش می رسد.

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1500 متری با 400 متر ویلا در قشلاق

کد ملک: 440 122 بازدید

باغ 1500 متری با 400 متر ویلا در قشلاق

باغ ویلای 1500 متری با 400 متر ویلا در قشلاق به فروش می رسد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش