تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

زمین های متعلق به اعضا

تاریخ انتشار: 1400/08/25

تعداد بازدید: 33

زمین‌های خریداری شده توسط هیات مدیره وقت شرکت تعاونی مسکن کارکنان گمرک ایران (25 سال قبل) بدون توجه به ضوابط قانونی مندرج در اساسنامه خریداری شد که این امر باعث به وجود آمدن مشکلات فراوانی برای تعاونی و کلیه اعضا شد که تا امروز ادامه دارد.

ایلنا: تعاونی مسکن کارکنان گمرک ایران با ارسال نامه‌ای درباره خبر «پرونده‌ زمین کارکنان شرکت گمرک 22 سال معلق مانده است» ضمن تکذیب آن، توضیحاتی در این باره ارایه کرد.

به گزارش ایلنا، در این جوابیه آمده است؛ بازگشت به خبر منتشره به کد 74262 با عنوان «پرونده‌ زمین کارکنان شرکت گمرک 22 سال معلق مانده است» مطلب زیر در جهت رفع ابهام و تکذیب خبر منتشره ارسال می‌شود:

1- زمین‌های خریداری شده توسط هیات مدیره وقت (25 سال قبل) بدون توجه به ضوابط قانونی مندرج در اساسنامه که هیات مدیره می‌بایست اراضی خریداری شده دارای کاربری مسکونی و نقشه تایید شده شهرداری را داشته باشد و سپس به اعضا تحویل شود، خریداری شد که این امر باعث به وجود آمدن مشکلات فراوانی برای تعاونی و کلیه اعضا شد که تا امروز ادامه دارد.
هیات مدیره فعلی جهت تغییر کاربری زمین از کشاورزی به مسکونی به استانداری محترم تهران مراجعه نمود که پس از صرف وقت و هزینه بسیار به این هدف دست یافت که صورت جلسه تفکیک قطعات نیز توسط اداره ثبت اسناد شهریار تهیه و به تعاونی ارائه گردیده است.

لازم به ذکر است این اراضی با سند مشاعی در اختیار اعضا قرار گرفته که باعث کاهش چشمگیر بهای زمین‌ها و مشکلات فراوان شده بود.

هیات مدیره وقت که درحال حاضر دارای محکومیت 5/5 میلیارد تومانی هستند و مدت محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کنند، جهت خرید زمین با شخصی به نام آقای سعید مسافریان که با ارائه مبایعه‌نامه جعلی خود را نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معرفی می‌کند، وارد مذاکره می‌شود و مبلغ 200 میلیون تومان از تعاونی مسکن اخذ می‌کنند(در سال 1371) که زمین به تعاونی تحویل دهد زمین تاکنون به تعاونی تحویل نشده و آقای م نیز در زندان به سر می‌برد.

زمین (پروژه در شهر)
زمین خریداری شده به 214 نفر اعضا تحویل که به تعدادی از قطعات توسط پیمانکار آقای مهندس "س" با استفاده از اخذ مجوز خواص به عنوان شهرک نیمه تمام ساخت و ساز شد و بقیه به علت اتمام مهلت مجوز بلاتکلیف بوده تا سال 1386 با انتخاب هیات مدیره فعلی درمورد صدور مجوز برای بقیه قطعات اقدام شد. شایان ذکر است که سند مادر قطعات به علت بدهی به پیمانکار توسط مهندس "س" بازداشت شده بود که با پرداخت طلب پیمانکار سند مادر آزاد شد تا امکان اخذ مجوز و دریافت سند برای اعضا امکان پذیر گردید.

زمین اوین: زمین خریداری شده اوقافی با تنظیم سند اجاره 99 ساله از آستان قدس رضوی به استحضار می‌رساند؛ زمین فوق در جلوی دانشگاه شهید بهشتی اوین بوده که توسط مسئولین محترم دانشگاه زمین از اعضا گرفته و اطراف زمین را فنس‌کشی کرده و به تصرف خود درآوردند.

با طرح شکایت در دادسرا و پیگیری زیاد و صرف هزینه فراوان زمین از دانشگاه اخذ و توسط نمایندگان اعضا ذینفع در پروژه اشاره شده با همکاری تعاونی مسکن درخصوص رفع مشکلات زمین و تغییر کاربری آن و همچنین فروش زمین کلا توسط اعضا ذینفع انجام گردیده است که وجوه آن نیز به اعضا پرداخت شده است.

در خبر مذکور، آقای سمامی اظهار داشته که بازرس تعاونی بوده که توسط هیات مدیره کنار گذاشته شده. انتخاب بازرس پس از صدور آگهی انتخابات در روزنامه‌های کثیرالانتشار و تشکیل مجمع با حضور نماینده محترم تعاون استان تهران و آرای اعضای شرکت کننده انتخاب که به علت عدم رای کافی نسبت به دیگران انتخاب نشد. پس از اتمام مهلت قانونی یک سال انتخاب بازرسان تعاونی و صدور آگهی مجدد برای انتخاب بازرس اداره کل تعاونی استان تهران ایشان را به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی که موضوع در بازرسی کل کشور بررسی به علت اشتباه بودن نامه صادره تعاون استان تهران و بررسی مجدد نامه صادره توسط اداره تعاونی استان تهران کان لم یکن شد که مدارک مربوط به کلیه این نگارش موجود در فرصت مناسب منتشر خواهد شد.

با توجه به مدارک ارائه شده ملاحظه خواهید فرمود که کلیه اظهارات نامبرده کذب است.
نامبرده در طول مدت کمی که حکم بازرس را در اختیار داشت اقدام به اعمال غیرقانونی و تشویق اذهان عمومی نمود و مشکلات فراوانی را برای تعاونی به وجود آورد که این مسائل از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در دست بررسی است.

با عنایت به صدور حکم آقای میرنژاد حسابرس اداره کل تعاون استان تهران موضوع مالی تعاونی توسط ایشان بررسی که گزارش لازم را تهیه و به اداره کل تعاون ارسال فرموده است.

بر اساس مدارک ارائه شده به اداره کل تعاون استان تهران، آقای علیرضا سمامی نسبت به بر هم زدن مجامع متعدد تعاونی بارها اقدام نموده که CD آن نیز تهیه و در اختیار مسئولین محترم تعاون استان تهران قرار گرفته است.

با عنایت به تهیه گزارش از عملکرد وضعیت مالی تعاونی توسط جنای آقای میرنژاد مشخص می‌گردد تمام صورت‌های مالی تعاونی به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.
در پایان باتوجه به مراتب اشاره شده و مدارک موجود ایشان با داشتن خصومت و غرض شخصی مبادرت به این اقدامات می‌کنند تا منجر به تضعیف تعاونی مسکن و نرسیدن اعضا به حقوق خود باشند.

در پایان متذکر می‌گردد تمامی اراضی خریداری شده به اعضا تحویل داده شده است و هیچ زمینی در تعاونی موجود نیست که به اعضا تحویل شود.