تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 450 متری با 70 متر بنا
باغ ویلا 450 متری با 70 متر بنا
قیمت: ۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 500 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1175 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1175 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1000 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 520 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 520 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1500 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1500 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا3000 متری با 370 متر بنا
باغ ویلا3000 متری با 370 متر بنا
قیمت: ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 950 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 950 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 930 متری با 180 متربنا
باغ ویلا 930 متری با 180 متربنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا با 1200 متر مساحت کل با 260 متر بنا
باغ ویلا با 1200 متر مساحت کل با 260 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 2400 متری با 130 متر بنا
فروش باغ ویلا 2400 متری با 130 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 1200 متری با 300 متر بنا
فروش باغ ویلا 1200 متری با 300 متر بنا
قیمت: ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 1170 متری با 250 متر بنا
فروش باغ ویلا 1170 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 1300 متری با 120 متر بنا در خوشنام
فروش باغ ویلا 1300 متری با 120 متر بنا در خوشنام
قیمت: ۸/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
 باغ ویلا 4800 متری با 550 متر بنا
باغ ویلا 4800 متری با 550 متر بنا
قیمت: ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
 باغ ویلا 1075 متری با 300 مر بنا
باغ ویلا 1075 متری با 300 مر بنا
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
 باغ ویلا 920 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 920 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ 1000 متری زیبا در خوشنام شهریار
فروش باغ 1000 متری زیبا در خوشنام شهریار
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ 1200 متری در خوشنام شهریار
فروش باغ 1200 متری در خوشنام شهریار
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام