تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغچه 250 متری با 15 متر بنا پیش ساخته
باغچه 250 متری با 15 متر بنا پیش ساخته
قیمت: ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 550 متری با 115 متر بنا
باغ ویلا 550 متری با 115 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 1000 متری با 115 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 115 متر بنا
قیمت: ۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
فروش باغ ویلای 1500 متری با 350 متر بنا
فروش باغ ویلای 1500 متری با 350 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 2320 متری با 200متر بنا
باغ ویلا 2320 متری با 200متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
فروش باغ 1500 متری در بکه شهریار
فروش باغ 1500 متری در بکه شهریار
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه