تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 630 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 630 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 550 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 550 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
باغ ویلا 1200 متری با 60 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 60 متر بنا
قیمت: ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 60 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 60 متر بنا
قیمت: ۳/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 520 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 520 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 450 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 450 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۴/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
فروش باغ ویلای 600 متری با 90 متر بنا در کردزار شهریار
فروش باغ ویلای 600 متری با 90 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
 باغ ۱۱۰۰متری با ۱۵۰متر ویلا
باغ ۱۱۰۰متری با ۱۵۰متر ویلا
قیمت: ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مناطق دیگر
 باغ ویلا 620 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 620 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۵/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ابراهیم آباد