تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 620 متری با 110متر بنا
باغ ویلا 620 متری با 110متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 550متری با 90 متر ویلا
باغ ویلا 550متری با 90 متر ویلا
قیمت: ۶/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 500 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 550 متری با 115 متر بنا
باغ ویلا 550 متری با 115 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 480 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 480 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ابراهیم آباد
باغ ویلا 400 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 400 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۵/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 1300 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 1300 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۶/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 500 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 520 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 520 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 500 متری 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری 100 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 500 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1000 متری با 115 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 115 متر بنا
قیمت: ۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 570 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 570 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 750 متری با 230 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 230 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 500 متری  با 60 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 60 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1300 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1300 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 450 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 450 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 525 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 525 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
فروش باغ ویلا 700 متری با 100متر بنا
فروش باغ ویلا 700 متری با 100متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
فروش باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 450 متری با 100 متر بنا
فروش باغ ویلا 450 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا در خوشنام
فروش باغ ویلا 750 متری با 120 متر بنا در خوشنام
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وصال
فروش باغ ویلای 400 متری با 100 متر بنا در کرد امیر شهریار
فروش باغ ویلای 400 متری با 100 متر بنا در کرد امیر شهریار
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلای 1200 متری با 130 متر بنا
باغ ویلای 1200 متری با 130 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ 1500 متری در بکه شهریار
فروش باغ 1500 متری در بکه شهریار
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 540 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 540 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وایین
فروش باغ 2700 متری لاکچری در کردامیر شهریار
فروش باغ 2700 متری لاکچری در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش 600 متر باغ نقلی با 70 متر ویلا در ملارد ویلای شمالی
فروش 600 متر باغ نقلی با 70 متر ویلا در ملارد ویلای شمالی
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
فروش باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار