تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 1100متری با 130 متر بنا
باغ ویلا 1100متری با 130 متر بنا
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 900 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1080 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 1080 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 820 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 820 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 850 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 850 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۹/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 735 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 735 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 1250متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 1250متری با 90 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 700 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 700 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 930 متری با 180 متربنا
باغ ویلا 930 متری با 180 متربنا
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا با 1200 متر مساحت کل با 260 متر بنا
باغ ویلا با 1200 متر مساحت کل با 260 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 1200 متری با 300 متر بنا
فروش باغ ویلا 1200 متری با 300 متر بنا
قیمت: ۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 2000 متری با 70 متر بنا
فروش باغ ویلا 2000 متری با 70 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 1000 متری با 350 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 350 متر بنا
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
فروش باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا
فروش باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
فروش باغ ویلا 1250 متری با 90 متر بنا
فروش باغ ویلا 1250 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلای 1000 متری با 150 متر بنا
فروش باغ ویلای 1000 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلا 1120 متری با 350 متر بنا در ملارد
فروش باغ ویلا 1120 متری با 350 متر بنا در ملارد
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلای ۱۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا
باغ ویلای ۱۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا
قیمت: ۱۰/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ ویلای ۱۲۰۰متری به همراه ویلای ۳۵۰ متری
فروش باغ ویلای ۱۲۰۰متری به همراه ویلای ۳۵۰ متری
قیمت: ده میلیارد و دویست میلیون تومان
ملارد ویلای جنوبی
 باغ ویلای 1300 متری با 140 متربنا
باغ ویلای 1300 متری با 140 متربنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلا  1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 650 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 650 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار
قیمت: ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار