تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 1175 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1175 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1380 متری با 120متر بنا
باغ ویلا 1380 متری با 120متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 900 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ابراهیم آباد
باغ ویلا 900 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1900 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1900 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کرج
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ  ویلا 900 متری با 250 متر بنا
فروش باغ ویلا 900 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
فروش باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در لم آباد ملارد
فروش باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در لم آباد ملارد
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
فروش باغ ویلای 1500 متری با 350 متر بنا
فروش باغ ویلای 1500 متری با 350 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
فروش باغ 1000 متری سوپر لوکس در کردامیر شهریار
فروش باغ 1000 متری سوپر لوکس در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
کردامیر
فروش باغ ویلای 2130 متری در کردزار شهریار
فروش باغ ویلای 2130 متری در کردزار شهریار
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 2170 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 2170 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 1250 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 1250 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بهاران