تماس با ما: 09123642837 - 09123644845

لیست املاک

فروش باغ 550 متری نقلی در ویلادشت شهریار
فروش باغ 550 متری نقلی در ویلادشت شهریار
قیمت: یک میلیاردو چهارصد میلیون تومان

دارای 100 متر ویلای دو خواب نوساز میباشد.

فروش باغ 640 متری درلم اباد شهریار
فروش باغ 640 متری درلم اباد شهریار
قیمت: یک میلیاردو چهارصد میلیون تومان

دارای نگهبانی نزدیک ملک میباشد.

فروش باغ 750 متری با استخر در قشلاق شهریار
فروش باغ 750 متری با استخر در قشلاق شهریار
قیمت: یک میلیاردو دویست میلیون تومان

دارای   70 متر ویلا  و سهمیه اب کشاورزی میباشد.

فروش 635 متر باغ نقلی در کردزار شهریار
فروش 635 متر باغ نقلی در کردزار شهریار
قیمت: یک میلیاردو سیصدو پنجاه میلیون تومان

دارای انشعابات کنتور و موقعیت عالی میباشد.

فروش باغ 1300 متری + 100 متر ویلا دربکه شهریار
فروش باغ 1300 متری + 100 متر ویلا دربکه شهریار
قیمت: یک میلیاردو دویست میلیون تومان

دارای استخر و الاچیق میباشد.

فروش باغ 1500 متری در بکه شهریار
فروش باغ 1500 متری در بکه شهریار
قیمت: یک میلیاردو دویست و هفتاد میلیون تومان

دارای سند تک برگ+ سمیه اب کشاورزی میباشد.

فروش باغ 900 متری در قشلاق شهریار
فروش باغ 900 متری در قشلاق شهریار
قیمت: یک میلیاردو پانصد میلیون تومان

دارای  ویلای نوساز با نامه جهاد و سهمیه اب کشاورزی میباشد

فروش باغ 625 متری در لم اباد شهریار
فروش باغ 625 متری در لم اباد شهریار
قیمت: یک میلیاردو سیصد میلیون تومان

باغ نقلی با سند تک برگ دارای درختان میوه

فروش باغ 700 متری در لم اباد شهریار
فروش باغ 700 متری در لم اباد شهریار
قیمت: یک میلیاردو چهارصد میلیون تومان

باغ ویلا دارای استخر سرپوشیده می‌باشد

فروش باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار
قیمت: یک میلیاردو پانصد میلیون

فروش باغ ویلای استخر دار

فروش باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار
قیمت: یک میلیاردو سیصدو پنجاه میلیون تومان

باغ ویلا شامل استخر می‌باشد

فروش باغ 830 متری درقشلاق شهریار
فروش باغ 830 متری درقشلاق شهریار
قیمت: یک میلیاردو پانصد میلیون تومان

دارای استخر بزرگ و دیوارهای بلند میباشد