تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغچه 250 متری با 15 متر بنا پیش ساخته
باغچه 250 متری با 15 متر بنا پیش ساخته
قیمت: ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 366 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 366 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 270 متر با 70 متر بنا
باغ ویلا 270 متر با 70 متر بنا
قیمت: ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 450 متری با 70 متر بنا
باغ ویلا 450 متری با 70 متر بنا
قیمت: ۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 250 متری با 50 متربنا
باغ ویلا 250 متری با 50 متربنا
قیمت: ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلای ۵۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا
باغ ویلای ۵۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا
قیمت: ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین