تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

املاک ویژه

باغ ویلا های ویژه املاک بهار

 • باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در شهریار
  باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۱۵۰ متر بنا در شهریار
  قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  شهریار

 • باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
  باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا در کردزار شهریار
  قیمت: ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  کردزار

 • باغ ویلا 300 متری با 70 متر بنا در بکه شهریار
  باغ ویلا ۳۰۰ متری با ۷۰ متر بنا در بکه شهریار
  قیمت: ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  بکه

 • باغ ویلا 1250 متری با 250 متر بنا در کردزار شهریار
  باغ ویلا ۱۲۵۰ متری با ۲۵۰ متر بنا در کردزار شهریار
  قیمت: ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  کردزار

 • باغ ویلا 810 متری با 120 متر بنا در کردامیر شهریار
  باغ ویلا ۸۱۰ متری با ۱۲۰ متر بنا در کردامیر شهریار
  قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  کردامیر

 • باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا در تیسفون
  باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۵۰۰ متر بنا در تیسفون
  قیمت: ۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  تیسفون

 • باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا در کردامیر شهریار
  باغ ویلا ۱۲۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا در کردامیر شهریار
  قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  کردامیر

 • باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
  باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۱۵۰ متر بنا در کردامیر شهریار
  قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  کردامیر

 • باغ ویلا 460 متری با 140 متر بنا در قشلاق
  باغ ویلا ۴۶۰ متری با ۱۴۰ متر بنا در قشلاق
  قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  قشلاق

 • باغ ویلا 1100 متری با 550 متر بنا در قشلاق
  باغ ویلا ۱۱۰۰ متری با ۵۵۰ متر بنا در قشلاق
  قیمت: ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  قشلاق

 • باغ ویلا 750 متری با 140 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
  باغ ویلا ۷۵۰ متری با ۱۴۰ متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
  قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  ملارد ویلای جنوبی

 • باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
  باغ ویلا ۱۵۰۰ متری با ۲۵۰ متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
  قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  ملارد ویلای جنوبی

 • باغ ویلا 500 متری با 120 متر بنا در میدان جهاد
  باغ ویلا ۵۰۰ متری با ۱۲۰ متر بنا در میدان جهاد
  قیمت: ۸/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  میدان جهاد

 • باغ ویلا 810 متری با 110 متر بنا در بکه شهریار
  باغ ویلا ۸۱۰ متری با ۱۱۰ متر بنا در بکه شهریار
  قیمت: ۱۰/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  بکه

 • باغ ویلا 500 متری با 90 متر بنا
  باغ ویلا ۵۰۰ متری با ۹۰ متر بنا
  قیمت: ۸/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  میدان جهاد

 • باغ ویلا 700 متری با 110 متر بنا در مهرچین
  باغ ویلا ۷۰۰ متری با ۱۱۰ متر بنا در مهرچین
  قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  مهرچین

 • باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا در ویلا دشت
  باغ ویلا ۱۵۰۰ متری با ۲۵۰ متر بنا در ویلا دشت
  قیمت: ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  ویلا دشت

 • باغ ویلا 1050 متری با 220 متر بنا در کردامیر شهریار
  باغ ویلا ۱۰۵۰ متری با ۲۲۰ متر بنا در کردامیر شهریار
  قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  شهریار

 • باغ ویلا 1100 متری با 120 متر بنا در ویلا دشت
  باغ ویلا ۱۱۰۰ متری با ۱۲۰ متر بنا در ویلا دشت
  قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  شهریار

 • باغ ویلا 1200 متری با 160 متر بنا در کردزار شهریار
  باغ ویلا ۱۲۰۰ متری با ۱۶۰ متر بنا در کردزار شهریار
  قیمت: ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  شهریار

جدیدترین ها

آخرین باغ ویلا های ثبت شده

باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در شهریار
باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۱۵۰ متر بنا در شهریار
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 300 متری با 70 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا ۳۰۰ متری با ۷۰ متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 1250 متری با 250 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا ۱۲۵۰ متری با ۲۵۰ متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 810 متری با 120 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا ۸۱۰ متری با ۱۲۰ متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 1000 متری با 500 متر بنا در تیسفون
باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۵۰۰ متر بنا در تیسفون
قیمت: ۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیسفون
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا ۱۲۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۱۵۰ متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 460 متری با 140 متر بنا در قشلاق
باغ ویلا ۴۶۰ متری با ۱۴۰ متر بنا در قشلاق
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 1100 متری با 550 متر بنا در قشلاق
باغ ویلا ۱۱۰۰ متری با ۵۵۰ متر بنا در قشلاق
قیمت: ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 750 متری با 140 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
باغ ویلا ۷۵۰ متری با ۱۴۰ متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 1500 متری با 250 متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
باغ ویلا ۱۵۰۰ متری با ۲۵۰ متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
وبلاگ

آخرین مقالات وب سایت

انواع سبک های دکوراسیون داخلی کدامند؟
انواع سبک های دکوراسیون داخلی کدامند؟ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۲۱ سبک معروف دکوراسیون خانه ادامه مطلب
چرا از شهریار به عنوان بهترین منطقه برای خرید باغ ویلا نام برده می شود؟
چرا از شهریار به عنوان بهترین منطقه برای خرید باغ ویلا نام برده می شود؟ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
باغ ویلا در شهریار ادامه مطلب
مزایا و معایب خرید باغ ویلا در شهریار
مزایا و معایب خرید باغ ویلا در شهریار ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
مزایای خرید باغ ویلا در شهریار ادامه مطلب
 مطالبه اجرای عدالت در پرونده اراضی ۵۳ هکتاری
مطالبه اجرای عدالت در پرونده اراضی ۵۳ هکتاری ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
تجمع اعضای تعاونی مسکن گمرک ایران در مقابل دفتر ریاست قوه قضائیه/ مطالبه اجرای عدالت در پرونده اراضی ۵۳ هکتاری ادامه مطلب