تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

املاک ویژه

باغ ویلا های ویژه املاک بهار

 • باغ ویلا 1200 متری با 150 متر بنا در شهرک ولفجر شهریار
  باغ ویلا ۱۲۰۰ متری با ۱۵۰ متر بنا در شهرک ولفجر شهریار
  قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  شهرک والفجر

 • باغ ویلا 1200 متری با 150 متر بنا در شهرک ولفجر شهریار
  باغ ویلا ۱۲۰۰ متری با ۱۵۰ متر بنا در شهرک ولفجر شهریار
  قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  شهرک والفجر

 • باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
  باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا در کردزار شهریار
  قیمت: ۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  کردزار

 • باغ ویلا 400 متری با 40 متر بنا در بکه شهریار
  باغ ویلا ۴۰۰ متری با ۴۰ متر بنا در بکه شهریار
  قیمت: ۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰

  بکه

 • باغ ویلا 950 متری با 240 متر بنا در ویلا دشت
  باغ ویلا ۹۵۰ متری با ۲۴۰ متر بنا در ویلا دشت
  قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  ویلا دشت

 • باغ ویلا 1500 متری با 500 متر ویلا فول فرنیش در ویلا دشت
  باغ ویلا ۱۵۰۰ متری با ۵۰۰ متر ویلا فول فرنیش در ویلا دشت
  قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  ویلا دشت

 • باغ ویلا 730 متری با 210 متر بنا مدرن در ملارد
  باغ ویلا ۷۳۰ متری با ۲۱۰ متر بنا مدرن در ملارد
  قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  ملارد

 • باغ ویلا 630 متری با 200 متر بنا دوبلکس در ملارد
  باغ ویلا ۶۳۰ متری با ۲۰۰ متر بنا دوبلکس در ملارد
  قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  ملارد

 • باغ ویلا 870 متری در ابراهیم اباد با 260 متر بنا مدرن
  باغ ویلا ۸۷۰ متری در ابراهیم اباد با ۲۶۰ متر بنا مدرن
  قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  ابراهیم آباد

 • باغ ویلا 500 متری با 185 متر بنا مدرن در کردامیر
  باغ ویلا ۵۰۰ متری با ۱۸۵ متر بنا مدرن در کردامیر
  قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  کردامیر

 • باغ ویلا 1500 متری با 350 متر ویلا در ملارد ویلا شمالی
  باغ ویلا ۱۵۰۰ متری با ۳۵۰ متر ویلا در ملارد ویلا شمالی
  قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  ملارد ویلای شمالی

 • باغ ویلا 1700 متری با 300 متر بنا در خوشنام شهریار
  باغ ویلا ۱۷۰۰ متری با ۳۰۰ متر بنا در خوشنام شهریار
  قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  خوشنام

 • باغ ویلا 750 متری با 100 متر بنا در مهرچین
  باغ ویلا ۷۵۰ متری با ۱۰۰ متر بنا در مهرچین
  قیمت: ۵/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  مهرچین

 • باغ ویلا 600 متری با 90متر بنا در یبارک
  باغ ویلا ۶۰۰ متری با ۹۰متر بنا در یبارک
  قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  یبارک

 • باغ ویلا مدرن 2000 متری با 160 متر بنا
  باغ ویلا مدرن ۲۰۰۰ متری با ۱۶۰ متر بنا
  قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  بکه

 • باغ ویلا 2135 متری در ویلا دشت با 230 متر ویلا
  باغ ویلا ۲۱۳۵ متری در ویلا دشت با ۲۳۰ متر ویلا
  قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  شهریار

 • باغ ویلا 500 متری با 120 متر بنا در مهرچین شهریار
  باغ ویلا ۵۰۰ متری با ۱۲۰ متر بنا در مهرچین شهریار
  قیمت: ۳/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  مهرچین

 • باغ ویلا 1700 متری با 400 متری متر بنا در لم اباد
  باغ ویلا ۱۷۰۰ متری با ۴۰۰ متری متر بنا در لم اباد
  قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  لم آباد

 • باغ ویلا 2000 متری با 520 متر بنا در شهریار
  باغ ویلا ۲۰۰۰ متری با ۵۲۰ متر بنا در شهریار
  قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  شهریار

 • باغ ویلا 1000 متری با 120 متر ویلا در لم اباد
  باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۱۲۰ متر ویلا در لم اباد
  قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

  شهریار

جدیدترین ها

آخرین باغ ویلا های ثبت شده

باغ ویلا 1200 متری با 150 متر بنا در شهرک ولفجر شهریار
باغ ویلا ۱۲۰۰ متری با ۱۵۰ متر بنا در شهرک ولفجر شهریار
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهرک والفجر
باغ ویلا 1200 متری با 150 متر بنا در شهرک ولفجر شهریار
باغ ویلا ۱۲۰۰ متری با ۱۵۰ متر بنا در شهرک ولفجر شهریار
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهرک والفجر
باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در کردزار شهریار
باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 400 متری با 40 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا ۴۰۰ متری با ۴۰ متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 950 متری با 240 متر بنا در ویلا دشت
باغ ویلا ۹۵۰ متری با ۲۴۰ متر بنا در ویلا دشت
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
باغ ویلا 1500 متری با 500 متر ویلا فول فرنیش در ویلا دشت
باغ ویلا ۱۵۰۰ متری با ۵۰۰ متر ویلا فول فرنیش در ویلا دشت
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
باغ ویلا 730 متری با 210 متر بنا مدرن در ملارد
باغ ویلا ۷۳۰ متری با ۲۱۰ متر بنا مدرن در ملارد
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 630 متری با 200 متر بنا دوبلکس در ملارد
باغ ویلا ۶۳۰ متری با ۲۰۰ متر بنا دوبلکس در ملارد
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 870 متری در ابراهیم اباد با 260 متر بنا مدرن
باغ ویلا ۸۷۰ متری در ابراهیم اباد با ۲۶۰ متر بنا مدرن
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ابراهیم آباد
باغ ویلا 500 متری با 185 متر بنا مدرن در کردامیر
باغ ویلا ۵۰۰ متری با ۱۸۵ متر بنا مدرن در کردامیر
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 1500 متری با 350 متر ویلا در ملارد ویلا شمالی
باغ ویلا ۱۵۰۰ متری با ۳۵۰ متر ویلا در ملارد ویلا شمالی
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 1700 متری با 300 متر بنا در خوشنام شهریار
باغ ویلا ۱۷۰۰ متری با ۳۰۰ متر بنا در خوشنام شهریار
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
وبلاگ

آخرین مقالات وب سایت

انواع سبک های دکوراسیون داخلی کدامند؟
انواع سبک های دکوراسیون داخلی کدامند؟ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۲۱ سبک معروف دکوراسیون خانه ادامه مطلب
چرا از شهریار به عنوان بهترین منطقه برای خرید باغ ویلا نام برده می شود؟
چرا از شهریار به عنوان بهترین منطقه برای خرید باغ ویلا نام برده می شود؟ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
باغ ویلا در شهریار ادامه مطلب
مزایا و معایب خرید باغ ویلا در شهریار
مزایا و معایب خرید باغ ویلا در شهریار ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
مزایای خرید باغ ویلا در شهریار ادامه مطلب
 مطالبه اجرای عدالت در پرونده اراضی ۵۳ هکتاری
مطالبه اجرای عدالت در پرونده اراضی ۵۳ هکتاری ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
تجمع اعضای تعاونی مسکن گمرک ایران در مقابل دفتر ریاست قوه قضائیه/ مطالبه اجرای عدالت در پرونده اراضی ۵۳ هکتاری ادامه مطلب