تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

مطالبه اجرای عدالت در پرونده اراضی ۵۳ هکتاری

تاریخ انتشار: 1400/08/25

تعداد بازدید: 1485

جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارکنان گمرک ایران ضمن تجمع در مقابل دفتر رئیس قوه قضائیه خواستار احقاق حقوق ذینفعان و اجرای عدالت در خصوص پرونده مربوط به اراضی ۵۳ هکتاری پلاک ۴۷/۳۵۳ ابراهیم آباد شهریار و تداوم فرآیند قضایی این پرونده مطابق دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری شهرستان شهریار شدند.

تجمع اعضای تعاونی مسکن گمرک ایران در مقابل دفتر ریاست قوه قضائیه/ مطالبه اجرای عدالت در پرونده اراضی ۵۳ هکتاری

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران دیروز در مقابل دفتر رئیس قوه قضاییه در تهران تجمع کردند.

بنابر گفته اعضاء این شرکت تعاونی، تعاونی مسکن کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ با حضور ۳ هزار نفر از کارکنان گمرک ایران تشکیل شد که هیأت مدیره وقت با مبالغ واریزی اعضاء اقدام به خرید زمین در چندین پلاک مختلف کرد.

در پلاک خریداری شده ۴۷/۳۵۳ جنب فاز ۱ شهر اندیشه و به اصطلاح ابراهیم‌آباد شهریار به مساحت بیش از ۵۳ هکتار پس از انجام افراز برای ۱۲۰۰ نفر از اعضاء سند صادر که پس از گذشت چند سال به ۱۷۰۰ نفر سند تحویل داده شد.

پس از گذشت مدتی با ابطال افراز انجام شده پلاک مربوط توسط هیأت مدیریت وقت به ۱۰۵۰ قطعه تبدیل شد که در این میان حدود ۷۰۰ قطعه کنار رفته و به تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل شده و طی سال‌های بعدی نیز امتیازات اعضاء این شرکت تعاونی چندین دست منتقل و فروخته شده است.

طبق اظهارات در سال ۱۳۹۱ اعضای تعاونی متوجه اقدامات انجام گرفته و انتقال مال غیر توسط اعضای هیأت مدیره تعاونی شدند که این پرونده وارد فاز شکایت قضایی شد.

پس از گذشت چندین سال پرونده به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری شماره ۲ شهرستان شهریار واصل شد که پس از بررسی یک ساله در سال جاری دادنامه‌ای ۲۹ صفحه‌ای در خصوص این پرونده صادر شد و پس از آن برای انجام اقدامات تکمیلی، احضار افراد و صدور قرار قضایی مربوطه به بازپرسی دادسرای شهرستان شهریار ارجاع شد.

حال اعضاء مدعی هستند که این پرونده پس از گذشت چندین ماه در این مرحله متوقف شده است و دیروز به همین منظور در مقابل ساختمان ریاست قوه قضائیه برای مطالبه احقاق حقوق و مطالبات خود و ادامه فرآیند پیگیری قضایی پرونده تجمع کردند.