تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 810 متری با 120 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 810 متری با 120 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 700 متری با 110 متر بنا در مهرچین
باغ ویلا 700 متری با 110 متر بنا در مهرچین
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 800متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 800متری با 180 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 1000 متری با 100 متر بنا در دینار اباد
باغ ویلا 1000 متری با 100 متر بنا در دینار اباد
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دینار آباد
باغ ویلا 900 متری با 280 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 280 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ابراهیم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر ویلا در لم اباد
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر ویلا در لم اباد
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 600 متری با 120 متر ویلا
باغ ویلا 600 متری با 120 متر ویلا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 900 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ابراهیم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
فروش باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در لم آباد ملارد
فروش باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در لم آباد ملارد
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
فروش باغ ویلای 1500 متری با 350 متر بنا
فروش باغ ویلای 1500 متری با 350 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلای ۱۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا
باغ ویلای ۱۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 2170 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 2170 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
فروش باغ ویلا 1000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 1250 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 1250 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بهاران