تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا ۶۰۰ متری با ۱۲۰ متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
باغ ویلا ۶۰۰ متری با ۱۲۰ متر بنا در ملارد ویلا جنوبی
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 850 متری با 180 متر بنا در اسفنداباد ملارد
باغ ویلا 850 متری با 180 متر بنا در اسفنداباد ملارد
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
صفادشت
باغ ویلا 600 متری با 230 متر بنا در شفیع آباد
باغ ویلا 600 متری با 230 متر بنا در شفیع آباد
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 800 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 800 متری با 150 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 970 متری با 140 متر بنا در کردزار
باغ ویلا 970 متری با 140 متر بنا در کردزار
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 1050 متری با 210 متر بنا
باغ ویلا 1050 متری با 210 متر بنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
صفادشت
باغ ویلا 630 متری با 200 متر بنا دوبلکس در ملارد
باغ ویلا 630 متری با 200 متر بنا دوبلکس در ملارد
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 1500 متری با 350 متر ویلا در ملارد ویلا شمالی
باغ ویلا 1500 متری با 350 متر ویلا در ملارد ویلا شمالی
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
باغ ویلای 1000 متری لوکس با 150متر بنا در کهنز شهریار
باغ ویلای 1000 متری لوکس با 150متر بنا در کهنز شهریار
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 2200متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 2200متری با 150 متر بنا
قیمت: ۲۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 1000 متری با 170 متربنا
باغ ویلا 1000 متری با 170 متربنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وایین
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 1200 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۱۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 930 متری با 180 متربنا
باغ ویلا 930 متری با 180 متربنا
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
فروش باغ ویلا 900 متری  با 400 متر بنا مدرن
فروش باغ ویلا 900 متری با 400 متر بنا مدرن
قیمت: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
 باغ ویلای 2640 متری با  250 متر بنا
باغ ویلای 2640 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
 باغ ویلا 920 متری با 250 متر بنا
باغ ویلا 920 متری با 250 متر بنا
قیمت: ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام