تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 1000 متری با 700 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 700 متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 1220 متری با350 متر بنا در کردزار
باغ ویلا 1220 متری با350 متر بنا در کردزار
قیمت: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 750 متری با 50 متر بنا
باغ ویلا 750 متری با 50 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 1000 متری با 70 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 70 متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
2270 متر باغ  ویلا با 85 متر بنا در میدان نماز شهریار
2270 متر باغ ویلا با 85 متر بنا در میدان نماز شهریار
قیمت: ۱۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغچه 250 متری با 15 متر بنا پیش ساخته
باغچه 250 متری با 15 متر بنا پیش ساخته
قیمت: ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 366 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 366 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 450 متری با 70 متر بنا
باغ ویلا 450 متری با 70 متر بنا
قیمت: ۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلای ۵۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا
باغ ویلای ۵۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا
قیمت: ۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین