تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 300  متری با 70 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 300 متری با 70 متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 580 متری با 100متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 580 متری با 100متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 240 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 240 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 525 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 525 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
اسفند آباد
باغ ویلا 600 متری با 150 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 600 متری با 150 متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 325 متری با 90 متر بنا
باغ ویلا 325 متری با 90 متر بنا
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای جنوبی
باغ ویلا 500 متری با 85 متر بنا در بکه ی شهریار
باغ ویلا 500 متری با 85 متر بنا در بکه ی شهریار
قیمت: ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
550 متر باغ ویلا با 70 متر بنا در قشلاق ملارد
550 متر باغ ویلا با 70 متر بنا در قشلاق ملارد
قیمت: ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
خوشنام
باغ ویلا 630 متری با 110 متر بنا
باغ ویلا 630 متری با 110 متر بنا
قیمت: ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مهرچین
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 80 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
فروش باغ ویلای 600 متری با 90 متر بنا در کردزار شهریار
فروش باغ ویلای 600 متری با 90 متر بنا در کردزار شهریار
قیمت: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار