تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغویلا 700 متری با 120متر بنا
باغویلا 700 متری با 120متر بنا
قیمت: ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلا 810 متری با 110 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 810 متری با 110 متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۱۰/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 1100 متری با 120 متر بنا در ویلا دشت
باغ ویلا 1100 متری با 120 متر بنا در ویلا دشت
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
باغ ویلای 800 متری با 70 متر بنا در ملارد
باغ ویلای 800 متری با 70 متر بنا در ملارد
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد
باغ ویلا 730 متری با 140 متر بنا در ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 730 متری با 140 متر بنا در ملارد ویلای شمالی
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ملارد ویلای شمالی
باغ ویلا 500متری با 130 متر بنا در کردامیر شهریار
باغ ویلا 500متری با 130 متر بنا در کردامیر شهریار
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 850 متری با 120 متر بنا در ویلا دشت
باغ ویلا 850 متری با 120 متر بنا در ویلا دشت
قیمت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ویلا دشت
باغ ویلا 930 متری با 150 متر بنا در بکه ی شهریار
باغ ویلا 930 متری با 150 متر بنا در بکه ی شهریار
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
1000 متر باغ ویلا با300 متر بنای دوبلکس در قشلاق ملارد
1000 متر باغ ویلا با300 متر بنای دوبلکس در قشلاق ملارد
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
قشلاق
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
صفادشت
باغ ویلا 1050 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1050 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۹/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1100متری با 130 متر بنا
باغ ویلا 1100متری با 130 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار
باغ ویلا 900 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 900 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
فروش باغ ویلای 1000 متری با 150 متر بنا
فروش باغ ویلای 1000 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهریار
 باغ ویلای 1300 متری با 140 متربنا
باغ ویلای 1300 متری با 140 متربنا
قیمت: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
باغ ویلا 650 متری با 140 متر بنا
باغ ویلا 650 متری با 140 متر بنا
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردامیر
فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار
فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار
قیمت: ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کردزار