تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 1600 متری با 200 متر بنا در لم اباد
باغ ویلا 1600 متری با 200 متر بنا در لم اباد
قیمت: ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 400 متری با 100 متر بنا
باغ ویلا 400 متری با 100 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1750 متری با 530 متر بنا
باغ ویلا 1750 متری با 530 متر بنا
قیمت: ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1700 متری با 400 متری متر بنا در لم اباد
باغ ویلا 1700 متری با 400 متری متر بنا در لم اباد
قیمت: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلای 620 متری در لم اباد ملارد با 100 متر بنا
باغ ویلای 620 متری در لم اباد ملارد با 100 متر بنا
قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
660 متر باغ ویلا با 125 متر بنا  در لم اباد ملارد
660 متر باغ ویلا با 125 متر بنا در لم اباد ملارد
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 2400 متری با 200 متر بنا
باغ ویلا 2400 متری با 200 متر بنا
قیمت: ۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 850 متری با 120 متر بنا
باغ ویلا 850 متری با 120 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 1050 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا 1050 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۹/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 800 متری با 480 متر بنا
باغ ویلا 800 متری با 480 متر بنا
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
باغ ویلا 500 متری با 180 متر بنا
باغ ویلا 500 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
فروش باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در لم آباد ملارد
فروش باغ ویلا 1000 متری با 200 متر بنا در لم آباد ملارد
قیمت: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد
 باغ ویلای 1300 متری با 180 متر بنا
باغ ویلای 1300 متری با 180 متر بنا
قیمت: ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
لم آباد