تماس با ما: 09126100075 - 09123644845

لیست املاک

باغ ویلا 470 متری با115 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 470 متری با115 متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 530 متر با 130 متر بنا در بکه
باغ ویلا 530 متر با 130 متر بنا در بکه
قیمت: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 300  متری با 70 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 300 متری با 70 متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 810 متری با 110 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 810 متری با 110 متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۱۰/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 240 متری با 150 متر بنا
باغ ویلا 240 متری با 150 متر بنا
قیمت: ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 600 متری با 150 متر بنا در بکه شهریار
باغ ویلا 600 متری با 150 متر بنا در بکه شهریار
قیمت: ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا مدرن 2000 متری با 160 متر بنا
باغ ویلا مدرن 2000 متری با 160 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغچه 250 متری با 15 متر بنا پیش ساخته
باغچه 250 متری با 15 متر بنا پیش ساخته
قیمت: ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 550 متری با 115 متر بنا
باغ ویلا 550 متری با 115 متر بنا
قیمت: ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 1000 متری با 115 متر بنا
باغ ویلا 1000 متری با 115 متر بنا
قیمت: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
فروش باغ ویلای 1500 متری با 350 متر بنا
فروش باغ ویلای 1500 متری با 350 متر بنا
قیمت: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه
باغ ویلا 2320 متری با 200متر بنا
باغ ویلا 2320 متری با 200متر بنا
قیمت: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
بکه