خرید و فروش باغ ویلا و باغ در شهریار

باغ ویلای1250متری

کد ملک: 123 306 بازدید

باغ ویلای1250متری

1250متر باغ+300متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای6200متری

کد ملک: 124 602 بازدید

باغ ویلای6200متری

6200متر باغ ویلا با650متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1200متر باغ+ویلا

کد ملک: 125 24 بازدید

1200متر باغ+ویلا

باغ ویلای1200متری با80متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1300متر باغ ویلای زیبا

کد ملک: 126 702 بازدید

1300متر باغ ویلای زیبا

1300متر باغ+100متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
480متر باغ ویلای نقلی

کد ملک: 127 305 بازدید

480متر باغ ویلای نقلی

480متر باغ+80متر ویلای زیبای نقلی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1100متری با120متر ویلا

کد ملک: 128 575 بازدید

باغ ویلای1100متری با120متر ویلا

1100متر باغ ویلا در کردامیر شهریار

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
4800متر باغ ویلا

کد ملک: 130 582 بازدید

4800متر باغ ویلا

باغ ویلای4800متری +500متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای1000متری با 100متر ویلا

کد ملک: 131 281 بازدید

باغ ویلای1000متری با 100متر ویلا

باغ ویلای1000متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
750متر باغ ویلا

کد ملک: 132 586 بازدید

750متر باغ ویلا

باغ ویلا 750متری با60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای2050متری

کد ملک: 134 596 بازدید

باغ ویلای2050متری

2050متر باغ ویلای اروپایی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش