خرید و فروش باغ ویلا و باغ در شهریار

باغ ویلا500متری در شهریار

کد ملک: 247 249 بازدید

باغ ویلا500متری در شهریار

500متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1700متر باغ ویلا

کد ملک: 248 765 بازدید

1700متر باغ ویلا

باغ ویلا1700متری با 500متر ویلای دوبلکس

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1000متر باغ ویلا

کد ملک: 249 258 بازدید

1000متر باغ ویلا

باغ ویلا 1000متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1250متری

کد ملک: 250 293 بازدید

باغ 1250متری

1250متر باغ +60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
ویلای نقلی

کد ملک: 251 307 بازدید

ویلای نقلی

250متر ویلای نقلی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا930متری در کرد امیر

کد ملک: 252 71 بازدید

باغ ویلا930متری در کرد امیر

930متر باغ ویلا 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1500متر باغ ویلا با 130متر ویلای مبله

کد ملک: 253 286 بازدید

1500متر باغ ویلا با 130متر ویلای مبله

باغ ویلا1500متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا1050متری

کد ملک: 274 607 بازدید

باغ ویلا1050متری

1050متر باغ ویلا با60متر ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1200متر باغ ویلا

کد ملک: 254 994 بازدید

1200متر باغ ویلا

باغ ویلا1200متری در یبارک

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
5500متر باغ ویلا با190متر ویلا

کد ملک: 255 593 بازدید

5500متر باغ ویلا با190متر ویلا

باغ ویلا5500متری در کرد امیر

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش