خرید و فروش باغ ویلا و باغ در شهریار

باغ 900 متری دارای دو ویلای مجزا در بکه

کد ملک: 399 274 بازدید

باغ 900 متری دارای دو ویلای مجزا در بکه

900 متر باغ

یک ویلای 138 متری دو خوابه

یک ویلای 70 متری یک خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 700 متری در لم آباد

کد ملک: 398 227 بازدید

باغ ویلای 700 متری در لم آباد

700 متر باغ

70 متر ویلا

لم آباد

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 720 متری در لم آباد

کد ملک: 397 231 بازدید

باغ ویلای 720 متری در لم آباد

720 متر باغ

70 متر ویلا

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 820 متری با 85 متر ویلا در قشلاق

کد ملک: 396 147 بازدید

باغ 820 متری با 85 متر ویلا در قشلاق

820 متر باغ

85 متر ویلای یک خوابه

قشلاق

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 1500 متری شیک در کردزار

کد ملک: 395 316 بازدید

باغ ویلای 1500 متری شیک در کردزار

کد 395

1500 متر باغ

150 متر ویلا

ششدانگ

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 2640متری با 100 متر ویلا در کردامیر

کد ملک: 394 251 بازدید

باغ 2640متری با 100 متر ویلا در کردامیر

2640 متر باغ

100 متر ویلا

کردامیر

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای 500 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار

کد ملک: 393 256 بازدید

باغ ویلای 500 متری با 100 متر ویلا در کردزار شهریار

500 متر باغ

100 متر ویلای نوساز

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1500 متری مشجر با 80 متر ویلا در قشلاق

کد ملک: 392 259 بازدید

باغ 1500 متری مشجر با 80 متر ویلا در قشلاق

کد 392

1500 متر باغ با ویلای 80 متری یک خوابه

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در قشلاق

کد ملک: 391 190 بازدید

باغ 1000 متری با 100 متر ویلا در قشلاق

1000 متر باغ

100 متر ویلا 

در قشلاق شهریار

 

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلای تریپلکس در کردامیر  1060 متری

کد ملک: 390 240 بازدید

باغ ویلای تریپلکس در کردامیر 1060 متری

1060 متر باغ

840 متر ویلای تریپلکس حرفه ایی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش